تصاوير ديدني   23 مرداد 1389 | 824 بازديد
حکيم باشي ( توصيه هاي ماه مبارک رمضان )   20 مرداد 1389 | 781 بازديد
محمد نوری معکوس شجریان بود   16 مرداد 1389 | 724 بازديد
طبيعت ( امان اله صيادي )   13 مرداد 1389 | 743 بازديد
فراقي ديگر ( معبر )   11 مرداد 1389 | 704 بازديد
چرا سجده مي کنيم (ورودي ۸۸ فني مهندسي)   10 مرداد 1389 | 769 بازديد
چارلي چاپلين ( يادداشتهاي يک خوانساري)   10 مرداد 1389 | 689 بازديد
قابل نداره ( خاطرات آمحرضا گلپايگوني )   10 مرداد 1389 | 670 بازديد
ما و ( فارسي 1 ) - اميد دادخواه   8 مرداد 1389 | 762 بازديد
او خواهد آمد   4 مرداد 1389 | 870 بازديد
اربعين فراق (معبر)   3 مرداد 1389 | 743 بازديد
چهلمين غروب غم انگيز   29 تير 1389 | 1231 بازديد
خوانسار شهر بلاگرها ( خسرو دهاقين)   27 تير 1389 | 1107 بازديد
قصه های مرد خوب برای بچه های خوب   18 تير 1389 | 622 بازديد
همسر بگير ( شعر طنز ) ابوالقاسم طالبي   18 تير 1389 | 668 بازديد
کوچری   14 تير 1389 | 1037 بازديد
( آمحرضا ) همكاري با ذوق و با ادبيات گلپايگاني   9 تير 1389 | 648 بازديد
اشیای قدیمی   7 تير 1389 | 701 بازديد
سنگ نوشته اي از سيد السادات   18 خرداد 1389 | 773 بازديد
طبيعت به چه كسي تعلق دارد   11 خرداد 1389 | 784 بازديد
خانه های قدیمی گلپایگان   30 ارديبهشت 1389 | 1073 بازديد
سنگ نوشته پهلوی تنگ غرقاب گلپایگان میراثی گرانبها و پر رمز و راز   25 فروردین1389 | 1119 بازديد