آخرين به روز آوري سايت سه شنبه ۳۱ فروردين ماه ۱۴۰۰

رمضان مبارکآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...۰


اردیبهشت اناربار


صداي ماندگار - ديه ولايتمون مثل اون قديما نيست - صداي دلنشين استاد محمدعلي سعيدي

بي هُمزبون ، عنوان شعر محلي گلپايگاني ، سروده و با صداي دلچسب استاد محمد علي سعيدي ، شاعر توانمند شهرمان كه در سال 1380 اجرا گرديده است . نكات قابل توجه اين سروده زيبا ، لهجه و گويش واقعي مردم شهر در دهه هاي گذشته ، اشاره به اصطلاحات و ضرب المثلهاي محلي ، يادآوري آنچه در گذشته وجود داشته و ديگر اثري از آن نيست و از همه مهمتر زنده نگه داشتن فرهنگ عامه شهر و اشاره به محصولات معروف هر منطقه و ناحيه است و يك اثر منحصر به فرد را در اين سروده خواهيد شنيد . حتما بشنويد


بازبینی مجدد میراث فرهنگی گلپایگان - محمود نیکنامی

میراث فرهنگی گلپایگان دیر زمانی است که از بین رفته و دیگر امکان بازگشتی برای آن نیست . عوامل زیادی در این نابودی دخالت داشته است ، مهمترین عامل ادعای مالکیت حقوقی افراد حقیقی بر تمام یا قسمتی از این آثار بوده که ظاهرا دلیلی موجه بر تخریب و تغییر کاربری آن بوده است ...ادامهيك كهكشان ستاره (بخش اول) حکيم ابوالقاسم فردوسي )

صرفنظر از گويش هاي محلي و قومي، ما ايرانيان امروزه به همان زبان فارسي هزار سال پيش كه در توس خراسان (فارسي دري)رايج بود، سخن مي گوييم و اين ميراث گرانبها را همچنان حفظ كرده ايم و حال آن كه در كشوري مانند آمريكا كسي به زبان انگليسي 300 سال قبل صحبت نمي كند. بنابراين اين طور نيست كه ما همه چيز خود را در طول قرون و اعصار از دست داده باشيم

استاد علي‌اكبر جعفري

                      به نام خداوند جان و خرد                 كزين برتر انديشه بر نگذرد

                              يك كهكشان ستاره 

 

تقويم را ورق مي زنم و مناسبت هاي روزهاي بهاري را نظاره مي كنم. روزهايي كه به بزرگان شعر و ادب فارسي اختصاص دارد، عبارتند از:

25 فروردين: روز بزرگداشت فريدالدين عطار نيشابوري

اول ارديبهشت: روز بزرگداشت شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي

25 ارديبهشت: روز بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي

28 ارديبهشت: روز بزرگداشت حكيم عمر خيام نيشابوري

با خود مي انديشم كه مردم ما و به ويژه جوانان اين مرز پرگهر تا چه اندازه با زندگاني، افكار و انديشه و اشعار اين ستارگان آسمان ادب و فرهنگ ايران زمين آشنايي دارند؟ به راستي در يك جمع صد نفري، چه تعداد مي توانيم حداقل يك حكايت از گلستان سعدي، منطق الطير عطار بيان كنيم؟

چند نفر با شاهنامه و رباعيات خيام دمسازيم؟ درخت انديشه و افكار ما تا چه اندازه در اعماق فرهنگ و تمدن ديرين ما ريشه دوانده است؟

در عصر ما، عصر الكترونيك و كامپيوتر، ديگر مرزها آن صلابت را ندارند. مرزها گويي پيوسته در جنبش اند، گاهي كشورها از بين مي روند، مرزهاي نو و كشورهاي نو پديد مي آيند. عصر ارتباطات مرزهاي جغرافيايي را از ميان برداشته است. اصطلاح دهكده ي جهاني بر سر زبان هاست.

در چنين روزگاري اگر بخواهيم ملتي سرفراز به نام ايران داشته باشيم بايستي روي فرهنگ و هويت فرهنگي خويش تأكيد كنيم و اصرار ورزيم.

صرفنظر از گويش هاي محلي و قومي، ما ايرانيان امروزه به همان زبان فارسي هزار سال پيش كه در توس خراسان (فارسي دري)رايج بود، سخن مي گوييم و اين ميراث گرانبها را همچنان حفظ كرده ايم و حال آن كه در كشوري مانند آمريكا كسي به زبان انگليسي 300 سال قبل صحبت نمي كند. بنابراين اين طور نيست كه ما همه چيز خود را در طول قرون و اعصار از دست داده باشيم. گنجينه ي فرهنگ ايران در بخش شعر و ادب و هنر كلامي در جهان بي مانند است. آثار شاعران نامدار پارسي زبان چون فردوسي، مولوي، سنايي، عطار، نظامي، سعدي، حافظ، خيام و ... هر كدام ركني بزرگ از اين بناي ادبي است.

روزي يك خبرنگار ايراني از دكتر محمد حسنين هيكل سردبير روزنامه مصري الاهرام مي پرسد: چگونه است كه شما بعد از هجوم تازيان به سرزمين مصر زبان خود را تغيير داديد؛ اما ايرانيان خط و زبان خود را حفظ كردند؟ او جواب مي دهد: براي اين كه ما فردوسي نداشتيم!

نزديك به هزار سال پيش در سرتاسر ايران دانشگاه هاي بزرگ تأسيس شد. نظاميه ها شكل گرفت و اين امر 200 سال پيش از تأسيس دانشگاه كمبريج، ناپل و روم كه از قديمي ترين دانشگاه ها هستند انجام شد. شعر فارسي در1000 سال پيش، از خراسان سربرآورد و شاهنامه ي فردوسي، قله ي رفيع شعر فارسي پديد آمد. البته پيش از فردوسي هم شاعراني مانند رودكي و دقيقي بوده اند و بعد از او هم شاعران بزرگي مانند فرخي سيستاني، منوچهری دامغانی ، عطار، نظامي، ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، مولانا، سعدي، حافظ، جامي و ... خوش درخشيدند و به زبان فارسي عظمت بخشيدند. پروفسور فضل ا... رضا، انديشمند بزرگوار ايران چنين مي گويد:

»من سعدي را بزرگترين پرورده ي مكتب استاد توس حكيم ابوالقاسم فردوسي مي دانم. سعدي به شاهنامه بسيار علاقه و نظر داشت و زبان گشاده ي او تا اندازه اي مرهون سخن فردوسي است.«

 

سعدي پلي است ميان خراسان و فارس. سعدي شعر و ادب سبك خراسان را كه مانند كوه هاي سر به فلك كشيده ي خراسان متين، با صلابت و بلند بود، به يك نحو غنايي به گلزار فارس كشاند كه ادب و شعر يك جلوه ي عاشقانه ي صفاي گلزار گرفت. در ميان اين دوره يعني در ميان سبك خراساني و سبك فارس، يك شاخه ي سوم بسيار گرانبها پديد آمد وآن سبك عارفانه بود. در اين رهگذر ستارگان درخشاني چون عطار، عراقي، مولانا و حافظ پديدآمدند. بنابراين شعر و هنر كلامي در مركز هويّت ملي ماست.

در زبان فارسي چندين هزار شاعر و ميليون ها بيت اشعار دلپذير وجود دارد. بسياري از سروده ها »شعر ناب« نامگذاري شده اند. اشعاري كه تابع زمان و مكان نيست. از تعصب ها به دور است، از طبيعت الهام گرفته است با طبيعت برون و درون آدمي پيوند خورده باشد با احساسات و عشق و شور و شيدايي هم آواز گشته است. به چند نمونه از شعر ناب توجه كنيد:

پديد آمد اين گنبد تيز رو

شگفتي فزاينده ي نو به نو

نه از گَردِش آرام گيرد همي

نه چون ما تباهي پذيرد همي

نه گَشتِ زمانه بفرسايدش

نه اين رنج و تيمار بگزايدش

 

                                                 

 

                                     »فردوسي«

 

اين ها نمونه ي شعر ناب است. هر كس در هر دوره و زماني مي تواند از مضمون آن برخوردار باشد. گنبد تيز رو اجرام سماوي غول پيكرند كه با سرعتي بيرون از دايره ي تصور ما در حركتند. همه روزه در مجلات علمي مي خوانيم كه: در فلان رصدخانه يا در فلان دانشگاه كشف تازه اي در چگونگي دستگاه آفرينش روي داده است. ستاره يا كهكشان تازه اي كشف كرده اند. اين است تفسير »شگفتي فزاينده ي نو به نو« يك صد سال ديگر ما نيستيم، به جهان ديگر سفر مي كنيم. اما جهان بدين گونه تباهي نمي پذيرد. آيا گردش ستارگان از زمان هخامنشيان تاكنون تغيير كرده است؟ حيات و مرگ تمدن ها، جنگ ها و خرابي ها آيا تأثيري در گردش افلاك داشته اند؟ آيا كشورگشايي اسكندر، حمله ي تركان، مغولان و تازيان، بمب اتمي هيروشيما و ... خم به ابروي سپهر آورده است؟

آري:

نه گشت زمانه بفرسايدش 

نه اين رنج و تيمار بگزايدش

و اين هم نمونه هايي ديگر از شعر ناب:

تو را از دو گيتي برآورده اند

به چندين ميانجي بپرورده اند

نخستين فطرت، پسين شمار

تويي، خويشتن را به بازي مدار

»فردوسي«

سعدي استاد سخن فارسي كه غزل ها و قصيده ها و پندهاي او در نهايت شيوايي است، شعر نابش حالت تعميم و پرواز دارد:

شنيدم كه وقتي سحرگاه عيد

ز گرمابه آمد برون با يزيد

يكي طشت خاكسترش بي خبر

فرو ريختند از سرايي به سر

همي گفت شوريده دستار و موي

كف دست شكرانه مالان به روي

كه اي نفس، من در خور آتشم

ز خاكستري روي در هم كشم؟

بزرگان نكردند در خود نگاه

خدابيني از خويشتن بين مخواه

»سعدي«

در اين جا سخن كوتاه مي كنم. در شماره ي آينده مطلب را دنبال خواهيم كرد.

گفتار را با شعري زيبا و دلپذير از استاد محمدعلي سعيدي گلپايگاني به پايان مي بريم:

بيار ساقي    ز مي چراغي    به بزم نوروز    كه ياد ايران

نشسته بر دل    فتاده در سر    دلي كه مهرش سرشته با جان    سري كه شوري دگر ندارد

****

به نو بهاران    كهن شرابي    ز جام جمشيد    بكام جان ريز

كه تشنه كامي    غريب و مهجور    ز مام ميهن    گسسته پيوند    ز جان و جانان خبر ندارد

****

وطن كه چون كوه    ستاده بر پاي     چنان درختي است كه ريشه ها را

به طول اعصار    فشرده در خاك    ز باد و طوفان    نمي هراسد    خزان بجانش اثر ندارد

****

خوشا دياري    كه آسمانش    ز علم و دانش    ستاره باران

فشانده گوهر    چو مهر تابان    به دامن دهر    كه هيچ گنجي    چنين فراوان    گهر ندارد

****

به روزگاران    سپرده بس نام    ز نامداران    به دست تاريخ

چو آن ابَرمَرد    كه بر شد از طوس    سخن سرايي   كه باد و باران    به كاخ نظمش    گذر ندارد

****

چنان پراكند    به فرّ و اورند    سخنوري را    كلام نغز و

خوشِ دري را    كه خيره مانده است    نگاه تاريخ    به نامي او    چنانكه تاب نظر ندارد

****

زهي شكوه بزرگ مردان    كه مي درخشند    ز تاج حكمت

چو شيخ سعدي    ز گنج عرفان چو خواجه حافظ    كه شهد شعر و بيانشان را شكر ندارد

****

فلك برافروخت    چراغ دانش    ز شمع خيّام    سبوكش عشق

چو مولوي ريخت به كوزه بحري    ز مثنوي ساخت    بديل قرآن    همانكه مثلي دگر ندارد

****

هزارها نام    همه جهانگير    همه گرانقدر    چو رازي از ري

چو ابن سينا    سترگ مردي    كه مادر دهر    چو او نزايد    زمانه چون او پسر ندارد

****

ز مرز و بومي چنين كهنسال    كه عشق و عرفان    نهاده از شرق

به دامن غرب     خداي داند    كس آرزويي    بجز سعادت    براي نوع بشر ندارد

****

جهان خدايا   ز خاك پاكش    بلا بگردان    كه همچو خورشيد

هماره تابد    هميشه پايد    كه شاخسار درخت خاور    از اين نكوتر ثمر ندارد

****

برآر اي مهر    به مهرباني    سر از دماوند    ز صبح صادق

تن افق را    به طشت زرّين    ز خون فرو شوي    ترا كه گفته است كه شام غربت سحر ندارد

****

اين مطلب تاکنون 7530 بار مشاهده شده است.
مطالب مرتبط با استاد علي‌اكبر جعفري

سیمای فرزانگان- مروری بر زندگی هنری استاد اکبر گلپایگانی
سیمای فرزانگان ۱۴- استاد رضا خوشنویسان الگویِ نظم و ادب و متانت
سيماي فرزانگان- استاد مرتضی شهیدی روایتگر عرفان و ادب فارسی
رُشدیه و مدارس جدید
دبیرستان گوگد و روایت عشق - استاد علی اکبر جعفری
شعله ی امید.
سیمای فرزانگان- زنده یاد آقای حسن موسوی معلم عشق و معرفت - استاد جعفری
جوجه اردک زشت
سیمای فرزانگان (۱۳) - استاد پروفسور دکتر محمد حسن خالصی
سیمای فرزانگان۱۲- ( زنده یاد استاد عبدالحسین مصحفی )
سیمای فرزانگان ۱۱ - استاد دکتر مظاهر مصفا
سيماي فرزانگان(۱۰) - پروفسور فضل الله رضا
سیمای فرزانگان (۸) - دکتر محمد ابراهیم صافی
یادی از دکتر غلامحسین مصاحب . به مناسبت هفته ی جهانی ریاضیات
" پائیز " بهار عارفان عاشق
پرواز.
شاد بودن هنر است
در آیینهِ تاریخ (قسمت یازدهم) انقلاب آمریکا
در آیینهِ تاریخ (قسمت دهم) انقلاب صنعتی اروپا و پیامدهای آن
سيماي فرزانگان ۱ - دكتر علي عميدي
پاسخ به معماهاي هندسي(۱)
پروفسور مریم میرزاخانی، ذهن زیبا، اندیشه پویا، فروتن و شکیبا
در آیینه تاریخ (قسمت نهم) - عصر روشنگری، ادامه دوران رنسانس در شرایطی تازه
در آیینه تاریخ (قسمت هشتم) رنسانس کشف دوباره انسان و جهان
در آیینه تاریخ (قسمت هفتم)-سده‌های میانه ، انجماد فکری و حاکمیت تمام عیار کلیسا
برف نو برف نو سلام سلام
صبح صادق ندمَد تا شب یَلدا نرود
در آیینه تاریخ (قسمت ششم) -اساطیر یونان و آثار حماسی هومر
در آیینه تاریخ (قسمت پنجم) - ارسطو بنیانگذار منطق
در آیینه تاریخ (قسمت چهارم) افلاطون معمار اصلی فلسفه سیاسی
در آیینه تاریخ (قسمت سوم) سقراط
يونان و روم باستان (قسمت دوم)
یونان و روم باستان ( بخش اول )
قلم، نگارنده اندیشه بر کاغذ
دانش برترین شرف آدمی است
خانه تکانی
فرزند زمان خویشتن باش
پشت صحنه حضور استاد علی اکبر جعفری در برنامه زنده سیمای خانواده
سیمای فرزانگان (7) - مروری بر زندگانی استاد بزرگوار، معلّم و خیّر والامقام محمد مهدي صحت
فرهنگ ، نظم ، قانون - بخش دوم
فرهنگ ، نظم ، قانون - بخش اول
سیمای فرزانگان(6) - شادروان استاد سید حسن نوربخش(دبیر)
نيلوفري در سايه سار بيد
مصاحبه دانش آموزان با استاد علي اکبر جعفري
نشاني نوروز
يك كهكشان ستاره (بخش اول) حکيم ابوالقاسم فردوسي )
سيماي فرزانگان 2 - شادروان استاد علي وكيلي
يلدا شب گرم مهربانان جاودان باد
سيماي فرزانگان گلپايگان - دكتر علي عميدي
لبخند
تکنولوژی واحساس
داستان يک زندگي
رفتارهاي مخرب مغز
قورباغه ها
یاد باد آن روزگاران ياد باد
تاشقایق هست زندگی باید کرد
انسان‌ها...
يلدا شب گرم مهربانان جاودان باد
شب چله (یلدا) شب زايش خورشيد و آغاز سال نو ميترايی
پلي بين كوير و دشت
پرستوها به لانه بر مي‌گردند
سخنان پیام آور کربلا حضرت زینب(س) در مجلس یزید
رنگين کمان آرزوها
زندگی درعصر رايانه
سيماي فرزانگان (۵) - مرحوم استاد منوچهر خالصي
سيماي فرزانگان (۴) - مهندس عليقلي بياني ، فرزانه‌اي از جنس آب
سيماي فرزانگان(۳) - دکتر فضل الله اکبری
عشق و دوستي
وصيت داريوش به خشايارشا
زيبايي‌هاي رياضي: فراكتال‌ها
سياه چاله هاي رياضي
زيبايي‌هاي رياضي - كاشي‌هاي خود پوشاننده
سرگذشت عدد "پي"
استاد پرويز شهرياري انديشمند و رياضيداني عاشق بود
معلم و شاگرد
سيماي فرزانگان 2 - شادروان استاد علي وكيلي
سيماي فرزانگان ۱ - دكتر علي عميدي
رمز و راز جاودانگي
انسان محور توسعه است
ماه و پلنگ
معلم قافله‌سالار عشق است (3)
معلم قافله‌سالار عشق است (2)
معلم قافله سالار عشق (1)
بر فراز كهكشان‌ها
لهجه‌ي گلپايگاني شكر است
آواي چلچله‌ها
گلبانگ توحيد در طلوع شقايق
از سكون مرداب تا خروش دريا
بين مرگ و زندگي
چارلي چاپلين به راستي يک معلم بزرگ استنام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
سايت يا وبلاگ:
متن پيام:
تصوير امنيتي:آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كليه حقوق براي پديد آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحيد نيكنامي   | به روز رسانی محتوایی : محمود نيكنامي  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |