آخرين به روز آوري سايت چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۹

ماسک بزنید لطفاآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد....


وانشان، ابیانه ای دیگر

روستاي وانشان در چند كيلومتري گلپايگان نمادي از اين فرهنگ است كه شباهت هاي زيادي با ابيانه دارد ، كوچه هاي تنگ وپيچ در پيچ ، قلعه تاریخی ، بقعه متبرکه امامزاده ابوالفتوح ، گویش محلی ، و نوع پوشيدن لباس بعضي از اهالي اين روستا را مي توان با ابیانه مقایسه کرد


۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ - تضمین شعر حافظ با لهجه گلپایگونی

استاد سعيدي با مهارت و استادي و با استعانت غزلي از حافظ تحت عنوان ( ما را بس ) اشعاري را با لهجه و اصطلاحات گلپايگاني سروده است و اين غزل در نوع خود بي نظير است . اين غزل توسط سايت آخاله و با گويش جديدتر توسط استاد اجرا گرديده است . با نظرات خود ما را در اشاعه اين فرهنگ ياري فرماييد


بخ ، چي ، شي ؟ - اثر ماندگار استاد محمدعلي سعيدي

استاد سعیدی در اواخر دهه 70 شمسی با سرودن چند مجموعه شعر محلی با لهجه گلپایگانی تحولی شگرف در این گویش ایجاد کرد و سایت آخاله با افتخار به کمک استاد توانست تعدادی از آنها را آرشیو نماید تا به مرور در اختیار همشهریان فهیم خود قرار دهدسرگذشت عدد "پي"

در اين مقاله سعي شده است سرگذشت عدد پي از 2500 سال پيش تاكنون به طريق علمي و مستند بر كتاب‌هاي معتبر دانشگاهي و دبيرستاني مورد بررسي قرار گيرد. در اين رهگذر روش‌هاي تجربي براي p مطرح شده است. از پيوند تنگاتنگ عدد پي با سه مسئله مشهور يونان باستان به ويژه مسئله تربيع دايره سخن رفته است. روش كلاسيك ارشميدس (روش پيرامون‌ها) ، روش وترهاي بطلميوس، كارهاي غياث‌الدين جمشيد كاشاني، بيان تلاش‌هاي ليندمان بر غير جبري بودن p و ...بررسي شده است.

استاد علي‌اكبر جعفري

مشروح مطالب اين مقاله در سومين كنفرانس آموزشي رياضي ايران در دانشگاه شهيد باهنر كرمان توسط استاد علي‌اكبر جعفري سخنراني شده است.

چكيده

در اين مقاله سعي شده است سرگذشت عدد پی از 2500 سال پيش تاكنون به طريق علمي و مستند بر كتاب‌هاي معتبر دانشگاهي و دبيرستاني مورد بررسي قرار گيرد. در اين رهگذر روش‌هاي تجربي براي p مطرح شده است. از پيوند تنگاتنگ عدد p  با سه مسئله مشهور يونان باستان به ويژه مسئله تربيع دايره سخن رفته است. روش كلاسيك ارشميدس (روش پيرامون‌ها) ، روش وترهاي بطلميوس، كارهاي غياث‌الدين جمشيد كاشاني، بيان تلاش‌هاي ليندمان بر غير جبري بودن پی  و ...بررسي شده است. در پايان «يادآور =mnemonic»هايي براي به خاطر سپردن پی  و كار دانشمنداني همچون ويت، گريگوري، لايپ‌نيتز، جان واليس و ... مطرح شده و سخن با اظهارنظر Simon Newcomb اخترشناس آمريكايي درباره اينكه چند رقم اعشاري  پی ضروري است پايان يافته است.

در مكتب تجربه:
در كتاب رياضي كلاس پنجم دبستان، دانش‌اموزان به طور تجربي با مقدار تقريبي عدد پی آشنا مي‌شوند و اين تجربه‌ را در دوره راهنمايي و حتي دبيرستان دنبال مي‌كنند. آنان حتي خيلي دقيق‌تر از «كاهن» دانشمند سرزمين قديم اهرام يا معمار هنرمند روم بزرگ، مي‌توانند با در دست داشتن قطر دايره، محيط آن را به دست آورند. مصري‌هاي قديم نسبت محيط دايره بر قطر آن را 16/3 و روميان 12/3