آخرين به روز آوري سايت پنجشنبه ۱۹ فروردين ماه ۱۴۰۰

نمايي از مسجدجامع گلپايگان سال ۱۳۸۰ - محمود نيکناميآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...بخش دوم - آشنایی با مکمل های دارویی و معدنی


گلپايگان و توسعه پايدار - به مناسبت هفته منابع طبیعی


صداي ماندگار - ديه ولايتمون مثل اون قديما نيست - صداي دلنشين استاد محمدعلي سعيدي

بي هُمزبون ، عنوان شعر محلي گلپايگاني ، سروده و با صداي دلچسب استاد محمد علي سعيدي ، شاعر توانمند شهرمان كه در سال 1380 اجرا گرديده است . نكات قابل توجه اين سروده زيبا ، لهجه و گويش واقعي مردم شهر در دهه هاي گذشته ، اشاره به اصطلاحات و ضرب المثلهاي محلي ، يادآوري آنچه در گذشته وجود داشته و ديگر اثري از آن نيست و از همه مهمتر زنده نگه داشتن فرهنگ عامه شهر و اشاره به محصولات معروف هر منطقه و ناحيه است و يك اثر منحصر به فرد را در اين سروده خواهيد شنيد . حتما بشنويد


بازبینی مجدد میراث فرهنگی گلپایگان - محمود نیکنامی

میراث فرهنگی گلپایگان دیر زمانی است که از بین رفته و دیگر امکان بازگشتی برای آن نیست . عوامل زیادی در این نابودی دخالت داشته است ، مهمترین عامل ادعای مالکیت حقوقی افراد حقیقی بر تمام یا قسمتی از این آثار بوده که ظاهرا دلیلی موجه بر تخریب و تغییر کاربری آن بوده است ...ادامهرنگين کمان آرزوها

وقتی وارد فضای خاک آلود و تاريک انبارشديم پس از جستجوی زياد به جعبه‌ي بزرگی برخورديم که درآن بيش از ۵۰ عدد پروژکتور کوچک همراه با قريب ۵۰۰ فيلم آموزشی داستانی و... در زير لايه‌ای از گرد و خاک به فراموشی سپرده شده بود.
باموافقت مسولين آموزش وپرورش آن زمان تمام آن‌ها را با رعايت موضوع بين دبستان‌ها مدارس راهنمای و دبيرستان توزيع کرده و بامراجعه به تمام واحدهای آموزشی معلمين گرانقدر و مشتاق را عملا آموزش داديم.

استاد علي‌اكبر جعفري

به عزم مرحله عشق پيش نه قدم
كه سودها كن ار اين سفر توان كرد

سال ۱۳۵۰خورشيدی برای من بسيار رنج آور و طاقت فرسا بود زيرا به سبب بيماری چشم به مدت يک سال ازرفتن به کلاس و تدرس رياضيات محروم ماندم. در آن سال با سمت راهنمای تعليماتی عمومی به خدمت ادامه دادم. به اداره ی آموزش وپرورش رفتم و از مرحوم نصرالله معظمی مسول کارپردازی سوال کردم: در انبار اداره چه وسال کمک آموزشی موجود است
ايشان گفتند بيايد باهم به انبارسری بزنيم.
وقتی وارد فضای خاک آلود و تاريک انبارشديم پس از جستجوی زياد به جعبه‌ي بزرگی برخورديم که درآن بيش از ۵۰ عدد پروژکتور کوچک همراه با قريب ۵۰۰ فيلم آموزشی داستانی و... در زير لايه‌ای از گرد و خاک به فراموشی سپرده شده بود.
باموافقت مسولين آموزش وپرورش آن زمان تمام آن‌ها را با رعايت موضوع بين دبستان‌ها مدارس راهنمای و دبيرستان توزيع کرده و بامراجعه به تمام واحدهای آموزشی معلمين گرانقدر و مشتاق را عملا آموزش داديم.
شور و شوقی که از آن زمان در دانش‌آموزان و اوليای آنان به وجود آمده بود وصف‌ناپذير است. معلمين گزارش می‌دادند که شاگردان باديدن اين الگوهای مناسب بيشتر آزمايش‌های کتاب علوم را خودشان باوسال ساده و ابتدای انجام مي‌دهند و به نتيجه مي‌رسند.
اين خاطرات شيرين را اکثر همکاران فرهنگی به ياد دارند و آن وسال به احتمال قوی جزو ابواب‌جمعی بسياری از آموزشگاه‌هاست. اعتقاد راسخ دارم که بعد از گذشت ۳۶ سال و در عصر رايانه‌ها هنوز می‌توان از آن ابزار استفاده‌ی بهينه کرد.
عشق و شور و مسوليت پشتوانه‌ی موفقيت است.

ايران عزيز ما با كشور ژاپن تقريبا هم‌زمان با علوم جديد و راه و رسم آموزش به روش نو در مغرب زمين آشنا شد.
كشور ژاپن به لحاظ الگوبردار درست از غرب و با تكيه بر سنت‌ها اصيل مل كار خود را از آموزش شروع كرد. در دور افتاده ترين روستاها با همكار مردم به طور جد مدارس ابتدا را تسيس و گسترش داد. معلمان اين مدارس برا تدريس علوم از روش يادگير با عمل بهره جستند. بدين معنا كه دانش‌آموزان را وادار ساختند با اجرا آزمايش پديده‌ها طبيع را تجزيه و تحليل و تفسير نمايند و لذا موفق شدند با عشق و ايمان و علاقه و كوشش خستگ‌ناپذير بر مشكلات خود چيره شوند.
همگان در اين فكر بودند كه: با حداقل هزينه قناعت فرد و جمع بيشترين درخدمت آموزش و پرورش جامعه خود قرار گيرند. همه هماهنگ با تلق و برداشت درست و عميق و هم راستا و هم سو برا بهبود كيفيت آموزش گام برداشتند برا خانه ها مسكون خود حداقل و برا مدارس حداكثر وسعت را در نظر گرفتند. در آموزش از روش شاگرد محور بهره گرفتند. همه چيز را در اختيار مدرسه و معلم و دانش آموزان قرار دادند برا محيط آموزش قداست ويژه ا قال شدند. به دانش آموز شخصيت و مسوليت را به طور يكسان تفويض كردند آموزش علوم با اجرا آزمايش بوسيله دانش آموز توم شد. دانش آموز را به طور مستقيم و غير مستقيم با طبيعت و قوانين موجود در طبيعت تماس دادند. دانش آموزان را در اداره‌ي مدرسه و كلاس شريك كردند و آموزش نظر با عمل به گونه ا همگام و همراه شد كه در مدت كوتاه توانستند علوم را كه مبنا و اساس صنعت و تكنولوژ است به طور چشمگير تقويت كنند.
مسولان سياس و علم و فرهنگ ژاپن بارها گفته اند كه : برخلاف آنچه عده‌ا تصور م كنند ما ابتدا از توسعه‌ آموزش و علم شروع كرديم و بعد به دنبال آن به توسعه اقتصاد دست يافتيم در واقع مبنا اصل توسعه اقتصاد ژاپن توسعه آموزش است.
متسفانه دير زمان است كه علما ما به علوم طبيع توجه و عنايت چندان نداشته‌اند و بيشتر وقت گرانبها خود را در مباحث و مسال نقل صرف كرده اند. لذا كشور نتوانست شخصيت ها برجسته ا همچون : ابن سينا محمد بن موس خوارزم ابوريحان بيرون جابربن‌حيان رشيدالدين فضل‌الله و شيخ بها را ( كه در علوم طبيع نيز تخصص داشتند ) به جامعه عرضه كند.
از سو ديگر وقت زمامداران اميركبير بنيانگزار دارالفنون را از صحنه بيرون كردند هدف ها اصل او را نيز فراموش كردند.
در كشور ما علوم طبيع تدريس شد اما بدون اجرا آزمايش!! دروس مانند فيزيك شيم و زيست شناس و زمين شناس به جا اين كه در طبيعت تدريس شود و دانش‌آموز با چشم خود ببيند با دست خود لمس كند با مغز خود بيانديشد و با قلب خود اطمينان پيدا كند-( بجز موارد استثنا)- در كلاس‌ها در بسته بدون تماس با خود طبيعت كه موضوع درس است مانند قصه و داستان تدريس شد.
در مغرب زمين شاگرد و معلم با كار و كوشش و تلاش شبانه‌روز در آزمايشگاه ها كوچك و بزرگ قوانين طبيع را با روش علم كشف كردند و آنرا بسط دادند كه به صورت كاربرد درآوردند و بدين ترتيب مبان صنعت و تكنولوژ خود را استحكام بخشيدند. هر روز با آزمايش جديد در رشته ها مختلف علوم به حقايق تازه ا دست يافتند. با وسواس علم و دقت فراوان باد و باران زمين و آسمان ماه و ستارگان دشت و بيابان كوه و كوهستان صحرا و درختان حيوان و انسان و... را مطالعه كردند و بر كره زمين استيلا يافتند و راه فضا شدند.
مواد خام را در اينجا و آنجا شناساي و آزمايش كردند. مزارع و كشتزارها درياها و اقيانوس ها موزه ها و كتابخانه ها را در اختيار دانش آموزان خود قرار دادند. و از ايشان خواستند تا با غور و بررس طبيعت شخصا قوانين را كشف و با آزمايش و روش ها علم قوانين كه قبلا به وسيله دانشمندان كشف شده بود دوباره بررس و تحقيق و صحت درست آن را تييد ويا با رد آن قانون جديد وضع يا آن را كامل نمايند.
گاه كلاس دانش آموزان در كنار بركه آب يا رودخانه و مزرعه تشكيل م شد و هردانش آموز برا خود با كمك چند ابزار ساده مانند ذره بين آينه قيچ نيروسنج قطب نما آهن ربا و... از همان دوره ابتداي روش بررس طبيعت را م آموخت با اين روش دروس و مطالب آموزش مستقيما از نوك انگشتان به مغز انتقال م يافت. بدين ترتيب رموز عالم را به طور نسب كشف كردند و هزاران وسيله را توليد و صدها بيمار لاعلاج را درمان كردند. چهره جامعه تغيير و پيشرفت ها حيرت انگيز درتمام شاخه ها صورت پذيرفت.
ما در حق دانش آموزان خود كه از خوش استعدادترين دانش آموزان جهان م باشند. كوتاه كرديم استعدادها ايشان را تباه ساختيم. مستقيم ترين راه تدريس علوم را كه روبرو كردن دانش آموز با پديده ها طبيع است رها ساختيم و از دانش آموزان خود خواستيم كه فقط عبارت كه قانون را بيان م كند از بر كنند و ظاهرا به همين يادگير طوط وار بسنده كرديم و خوشحال شديم كه دانش آموزان ما نيز قوانين طبيع را م دانند. در حال كه اين يك خيالباف محض بود. از بر كردن يك عبارت با درك و فهم و تجزيه و تحليل و اظهارنظر درباره يك پديده طبيع بسيار متفاوت است. همان گونه كه مونتاژ كردن يك تلويزيون با اختراع آن بسيار فرق م كند .
رسالت امروزما چيست
برا آن كه بتوانيم کاستی های گذشته راجبران كنيم هيچ راه نداريم جز آنكه در نظام آموزش علوم در مدارس خود يك انقلاب عمل به وجود آوريم. بايد حصارها قطور مستحكم آهنين و غير قابل نفوذ كه بين كلاس درس و طبيعت در مدارس ما كشيده شده است منهدم كنيم. كلاس علوم را در طبيعت برپا كنيم. با عمل و اجرا آزمايش و با اشاره به پديده ها طبيع درس بدهيم و از دانش آموزان نيز بخواهيم با اجرا آزمايش و عمل و ساختن وسال ساده و ارزان قيمت كه قانون طبيع را نشان دهد درس را پس بدهند. نمره امتحان تنها به عمل تعلق گيرد كه نشان م دهد دانش آموز قانون معين را درك و قدرت تجزيه و تحليل آن را پيدا كرده است.
اكنون كه در دانشگاه ها ما در پاره ا از رشته ها بخصوص علوم پايه زمزمه كار تحقيق آغاز شده است جا دارد اين زنده كردن روح تحقيق و پژوهش را از مدارس ابتداي راهنماي و بخصوص دبيرستان شروع كنيم زيرا محققان آينده كشورما كسان هستند كه اكنون درمدارس ابتداي آموزش م بينند.
برا اين كار به يك بسيج عموم و مشاركت اجتماع نيازمنديم به مردم اعلام كنيم كه از اين پس نم خواهيم نفت خود را به ثمن بخس بفروشيم نم خواهيم معادن غن و سرشار خود را با بها ناچيز در اختيار بيگانگان قرار دهيم و ... بلكه م خواهيم نفت خود را به وسيله كارشناسان و مهندسان ايران شناساي استخراج و تصفيه كرده و با تبديل
آن به مواد قابل عرضه بازارها جهان را تسخير كنيم.
آياتاکنون ازخود سوال كرده ايم كه به چه دليل معادن سيليس خود را با ارزان ترين قيمت به بيگانگان بفروشيم و عدس ها گوناگون را با گرانترين قيمت وارد كنيم آيا تا به حال از خود پرسيده ايم كه چرا بايد هزاران تن مواد خام به خارج صادر و مواد مصرف ابتداي را از خارج وارد كنيم آيا حيف نيست ملت كه دارا استعدادها درخشان و معادن سرشار و آب و هوا مناسب ( حدود ۴۵ درجه اختلاف دما در يك شبانه روز ) م باشد ازقافله ی تمدن عقب بماند
پاسخ اين سوال و ده ها سوال ديگر در زمينه عقب ماندگ در شن زندگ اجتماع و فرد را بايد در آموزش و پرورش پيدا كرد. در آموزش و پرورش بايد يك راست به سراغ معلم و روش تدريس رفت.

معلمان كودكان ( ۷- ۶ ) ساله را به عنوان ورود سيستم تحويل م گيرند و پس از ۱۲ سال آموزش از سيستم خارج می کنند.
اگر روش تدريس معلم آميخته با تحقيق و پژوهش آزمايش و تجربه و در ارتباط با مسال خانوادگ اجتماع اقتصاد فن و صنعت و كشاورز خدمات باشد. اگر معلم با استفاده از وسال ديدار شنيدار و سال آزمايشگاه بازديدها علم و نيز با برخورد صحيح ( جذاب هدايت گر- محبت آميز- از رو رفق و مدارا و سلامت نفس و ...) آموزش دهد و اگر معلم از امكانات موجود حداكثر بهره بردار را بنمايد و البته اگر معلم به خلق و خو معلم آراسته و در عين حال از نظر زندگ تمين باشد م توان انتظار داشت كه وظيفه خود را به خوب انجام دهد تا گام ها اوليه در راه تربيت نسل نو برا تحقيق پژوش برداشته شود.
لذا همه بايد به معلم و مدرسه كمك كنيم تا بتواند رسالت بزرگ خويش را به انجام برساند م دانيد كه معلمان در كشورها شرق در بين خوش استعدادترين علاقه مندترين و آگاه ترين و دلسوزترين دانش پژوهان انتخاب م شوند و پس از كسب آموزش ها نو و مناسب راه كلاس م شوند.
كشورها پيشرفته در ابتدا رونق علوم در كشور خود شخصا برا تدريس اين شاخه وسيله آزمايش طراح كردند به كمك وسال ارزان قيمت آزمايشگاه درست كردند چون جا براتقليد کورکورانه نداشتند رو پا خود ايستادند و مدارس خود را از هر نظر منجمله روش تدريس نو تجهيز كردند.
شيگه ك كادو يا متخصص علوم پايه در وزارت آموزش و پرورش ژاپن م گويد : هدف ما تنها تربيت يك انسان حقيق و خلاق م باشد م خواهيم دانش آموزان تربيت كنيم كه كاوشگر باشند خود به تنهاي فرضيه ها را طراح كنند و با به كارگير خلاقيت ذهن خود سنت تقليد و دنباله رو را زير پا گذارند.
سال ها است كه آموزش علوم در ژاپن از طريق آزمايش ها عمل پيگير م شود و دانش اموزان نه با خواندن كتاب ها درس بلكه با استفاده از ميزها آزمايشگاه قوانين طبيع را فرا م گيرند از دانش آموزان خود م خواهند تا خود به پژوهش و تحقيق بپردازند و اين كار تحقيق از همان دوره ابتداي آغاز م شود و در همه زمينه ها از جمله ادبيات توسعه م يابد.
ايشان كتابخانه را آزمايشگاه و مركز تحقيقات دروس ادبيات قرار داده اند معلم فهرست ازكلمات را به دانش آموزان م دهد ازآن ها م خواهد مفاهيم معان مترادف ها متضادها اين كلمات را خود شخصا با مراجعه به كتابها مختلف دركتابخانه ها پيدا كنند. نوشتن شرح حال نويسندگان و شاعران برجسته و ... از تكاليف تحقيق دانش آموزان است.
در زمينه تحقيق و پژوهش هر قدم كه برم داشتند طبيعت هم چند قدم به ايشان نزديك ترمی شد زيرا همانطور كه م دانيد طبيعت اسرار خود را درگوش دانشمندان محققان و پژوهندگان زمزمه م كند. و دانشمندان و محققان م باشند كه اين زمزمه ها را تقويت م كنند ده ها بار اشاره ها طبيعت را تجزيه و تحليل و تفسير م نمايند. مجهول را به معلوم تبديل م كنند و به زبان دانش و زبان رياض م نويسند و از اسرار طبيعت كه ازمواهب اله است بهره بردا م كنند.
در قرون وسط اروپايان در جهل و ب خبر به سر م بردند در مدارس آن ها كه اسكولاستيك ناميده م شود بيشتر مباحث عبارت بود از نقل آرا بزرگان يونان برا كتاب ها قديم و نقل مطالب مندرج در آن بحث و تبادل نظر پيرامون مسال نظير اينكه پيش از خلقت آدم فرشتگان كجا منزل داشتند ابعاد فيزيك فرشتگان چقدر است و طول قد حضرت آدم به هنگام هبوط چقدر بود...
اما حركت ها علم وداهيانه و پيگير فرانسيس بيكن و رنه دكارت اروپايان را از انزوا علم خارج كرد. رنه دكارت به روش پيشينيان درروش آموزش خط بطلان كشيد. و راه و رسم جديد را پيش رو دانش پژوهان قرار داد كه مشخص ترين آن عدم اعتماد و اطمينان به سخن پيشينيان بود. رنه دكارت با اينكه در ايام جوان در رديف دانشمندان زمان خود قرار گرفت شجاعانه در آموخته ها خود ترديد كرد و بر آن شد كه با انديشه شخص خود كسب علم و معرفت نمايد. رساله گفتار رنه دكارت تقريبا بيان كوشش است كه در اين راه طولان به عمل آورده است. در اين رساله رنه دكارت م گويد افراد بشر همه دارا عقل و خرد م باشند يعن همه اين وسيله كسب علم و دانش را در اختيار دارند. اما به دليل آن كه همگان اين وسيله را يكسان و درست به كار نم برند گمراه م شوند. تنها كسان م توانند به حقيقت علم برسند كه روش صحيح را در راه به کار بردن عقل پيش گيرند.
دانشمند انگليسی فرانسيس بيكن و حكيم فرانسو رنه دكارت كوشيدند كه اصول را به دست دهند كه كشف مجهولات ميسر گردد دستورات بيكن تقريبا رو تجربه و مشاهده تكيد دارد در حال كه دكارت بيشتر رو روش درست به كار بردن عقل تكيه دارد. اما در واقع اين دو دستور نه تنها با هم منافات ندارند بلكه مكمل يكديگرند در عمل نيز هر دو در فعاليت ها علم خود هر دو دستور را بكار برده اند.
اين دوكوشيدند دانش پژوهان را ترغيب كنند كه در راه كسب معرفت با پا خود گام بردارند و به عصا ديگران تكيه نكنند.

تحقيقات علم رنه دكارت بيشتر تفكر و تجربه شخص بود چنانچه خود او گفته است همواره كتاب جهان را مطالعه م كرد كار او سير تمل در آثار طبيعت و چگونگ خلقت بود يك از دوستانش حكايت كرده است كه روز به ديدن او رفته بودم خواهش كردم كتابخانه خود را به من نشان دهد او مرا به پشت ساختمان برد ديدم گوساله ا را پوست كنده برا تشريح آماده كرده بود گفت : بهترين كتاب ها كه غالبا مطالعه م كنم از اين نوع كتاب ها است.
فرانسيس بيكن تخستين كس است كه بر پيكر جهل علم نما اسكولاستيك زخم كار زد روش بيكن مشاهده و تجربه و جمع آور مواد بود او معتقد بود برا استخراج قواعد بايد نهايت دقت و تمل را بكار برد و به نقل قول و روايت اعتماد نكرد. بلكه فرد شخصا بايد به مشاهده و تجربه و تحقيق بپردازد و در استخراج كليات نيز نبايد شتابزده عمل كند. در موقع كه فرد مشغول تجربه م شود نبايد به حافظه خود اعتماد كند بايد نتايج مشاهدات خود را ثبت نمايد و سپس طبقه بند كرده و جدول ها مناسب را تنظيم سپس به نتيجه گير بپردازد در نتيجه گير نيز م گويد : پس از تمل بسيار و زير و رو كردن مواد جمع آور شده آنچه به راست با واقعيت مطابق و قابل استفاده است م گيريم و باق را دور م اندازيم و هرگز در مسير علم شتاب و بلند پرواز نم كنيم.
البته م دانيد كه مردم اروپا كم كم از خواب بيدار شدند روش ها جديد را در كسب علوم و فنون به كار گرفتند غير از كشاورز به صنعت هم رو آوردند و در اين راه پيشرفت فوق العاده ا كردند. مصنوعات زياد را توليد و سپس به فكر افتادند كه مواد خام را از كشورها ديگر وارد كنند و معادن خود را حفظ كنند در چاهها نفت خود را بستند و نفت ديگران را به ارزان ترين قيمت خريدند بدين ترتيب كشورها ديگر مخصوصا كشورها جهان سوم عقب مانده و مسلمان را هدف قرار دادند منابع ايشان را به غارت بردند و مصنوعات خود را با قيمت ها گزاف به همان ملت ها غارت شده تحميل كردند.
و اين بيدار مغرب زمين از زمان شروع شد كه ما در خواب رفتيم به خود مشغول شديم و به وسيله اياد استعمار ( دشمنان دانا ) و دوستان نادان گاه به آخرت گراي مطلق دعوت م شديم ناصرالدين شاه امتياز احداث راه آهن و ترامور و بهره بردار از كليه معادن و منابع ( به جز طلا و نقره و سنگ ها قيمت ) و بهره بردار از جنگل ها و احداث قنوات و كانال ها آبيار به مدت ۷۰ سال و اداره گمركات و حق صدور همه نوع محصولات به ايران رابه مدت ۲۵ سال به يك نفر يهود انگليس به نام بارون جوليوس دوريتر سپرد.
راه چاره همانگونه كه اشاره رفت به صورت پيشنهاد زير است :
۱ بپذيريم كشور هستيم عقب نگه داشته شده زيرا هنوز نتوانسته ايم از يك سو در مقابل بلا ياي همچون سيل و زلزله و برآمدگ آب دريا و ... مقاومت كنيم و ايمن باشيم و از سو ديگر نتوانسته ايم دردهاي همچون فساد دروغ جهل و ب سواد و خرافه پرست و سرپيج از قانون و ... را ريشه كن كنيم.
۲ شديدا باور داشته باشيم كه م توان با بهره گير صحيح از امكانات خود و با جهاد و تلاش و كوشش شبانه روز و توكل بر خدا دانا و توانا گذشته را جبران نموده و به كشور پيشرفته رسيد. بدانيم كه چند عمل جراح شگفت انگيز كه در نقاط مختلف كشور به وسيله جراحان زبردست ما انجام م گيرد و نيز درخشيدن چند دانش آموز در المپيادها فيزيك رياض شيم كامپيوتر در سطح جهان گرچه موجب افتخار مل و مذهب ما است اما دليل بر پيشرفت کامل پزشك يا آموزش نيست بلكه وقت در اين زمينه ها پيشرفت كرده ايم كه بهداشت عموم تا آنجا بالا رود كه محيط كوچه و خيابان و دشت و جنگل و رود و كوه و..... بهداشت و عار از ميكروب گردد و آمار بيماران به شدت نقصان پذيرد. و در عوض بيمارستان ها مجهز تسيس كنيم و نيز در زمينه آموزش تعداد قابل ملاحظه ا از دانش آموزان مفاهيم اصل فيزيك رياض شيم و كامپيوتر را خوب درك كنند و بينش علم پيدا نمايند. و قادر باشند دانش خود را در حل مسال فرد و اجتماع فن و صنعت به كار گيرند.
۳ همه را برا كار بيشتر و توليد انديشه و فكر قو تر جديدتر و برتر تشويق كنيم. در هر كار از متخصصين همان رشته بهره گير كنيم كه حضرت عل عليه السلام فرمودند : وا ستعينوا ف كل صناعه باهلها يعن در هر كار از متخصص آن بهره بگيريد.
۴ اختلاف سليقه را در روش ها و مديريت ها يك مسله عاد و طبيع تلق كنيم و بدانيم در فعاليت ها گروه تحمل آرا مخالفين اولين شرط همكار با ديگران م باشد. همه همگام و همدل برا رسيدن به اهداف مقدس آموزش و پرورش كوشا باشيم.
۵ بدانيم تنها و تنها در سايه يك آموزش و پرورش نيرومند م توانيم صاحب همه چيز بشويم و بر عكس اگر همه چيز داشته باشيم و فاقد آموزش و پرورش صحيح باشيم همه چيز را از دست خواهيم داد.
۶ سع كنيم احداث كتابخانه ها عموم احداث آزمايشگاهها علوم جهت دانش آموزان و علاقه مندان را يك فعاليت جد صد در صد ضرور تلق كرده مردم را تشويق كنيم كه حداقل در كنار هر كتابخانه يك آزمايشگاه عموم علوم نيز احداث نمايند.
۷ به معلمان خود كمك كنيم تا درس علوم را تنها همراه با آزمايش تدريس نمايند و در آزمايشگاهها را حت بعد از تعطيل شدن مدارس به رو دانش آموزان علاقمند و خوش استعداد خود بگشايم تا آنچه از علوم مطالعه م كنند همراه با عمل باشد زيرا زير بنا تحقيق در علوم همين اجرا آزمايش های مندرج در كتب درس از آسان به مشكل است .
۸ برا كسان كه در احداث و تجهيز آزمايشگاه ها عموم و همچنين اجرا و آموزش عمل دروس علم تلاش م كنند ارج و اعتبار ويژه ا قابل شويم.
۹ با پديده ی شوم تجارت گندم نمايان جوفروش آنان که به جای نو آوری ارايه ی روش های تدريس و... با نوشتن کتاب های مبتذل حل المسايل يا تهيه‌ی سی‌دی‌های پاسخ به سوالات رياضی علوم ادبيات و.... زمينه های تفکر و انديشيدن را از کودکان نوجوانان وجوانان ايران زمين سلب کرده و در پی سودجويی خويشند مبارزه کنيم تاخرمهره های خود رابه جای لعل درکانون جواهرفروشان عرضه نکنند. پيروزی اين سرزمين مقدس ومردم باهوش وشرافتمند آن رنگين کمان آرزوهای اين ملت است.

منابع :
داره المعارف ايرانيکا
خاطرات ۴۷ سال تدريس
* تمامي عكس‌ها مربوط به دبستان پيشرو شهيد حسينجان زينلي گلپايگان در سال‌هاي تحصيلي 86-85 و 85-84 مي‌باشد.

علیاکبر جعفری 28 /11 /1386 خورشیدي

اين مطلب تاکنون 7637 بار مشاهده شده است.
مطالب مرتبط با استاد علي‌اكبر جعفري

سیمای فرزانگان- مروری بر زندگی هنری استاد اکبر گلپایگانی
سیمای فرزانگان ۱۴- استاد رضا خوشنویسان الگویِ نظم و ادب و متانت
سيماي فرزانگان- استاد مرتضی شهیدی روایتگر عرفان و ادب فارسی
رُشدیه و مدارس جدید
دبیرستان گوگد و روایت عشق - استاد علی اکبر جعفری
شعله ی امید.
سیمای فرزانگان- زنده یاد آقای حسن موسوی معلم عشق و معرفت - استاد جعفری
جوجه اردک زشت
سیمای فرزانگان (۱۳) - استاد پروفسور دکتر محمد حسن خالصی
سیمای فرزانگان۱۲- ( زنده یاد استاد عبدالحسین مصحفی )
سیمای فرزانگان ۱۱ - استاد دکتر مظاهر مصفا
سيماي فرزانگان(۱۰) - پروفسور فضل الله رضا
سیمای فرزانگان (۸) - دکتر محمد ابراهیم صافی
یادی از دکتر غلامحسین مصاحب . به مناسبت هفته ی جهانی ریاضیات
" پائیز " بهار عارفان عاشق
پرواز.
شاد بودن هنر است
در آیینهِ تاریخ (قسمت یازدهم) انقلاب آمریکا
در آیینهِ تاریخ (قسمت دهم) انقلاب صنعتی اروپا و پیامدهای آن
سيماي فرزانگان ۱ - دكتر علي عميدي
پاسخ به معماهاي هندسي(۱)
پروفسور مریم میرزاخانی، ذهن زیبا، اندیشه پویا، فروتن و شکیبا
در آیینه تاریخ (قسمت نهم) - عصر روشنگری، ادامه دوران رنسانس در شرایطی تازه
در آیینه تاریخ (قسمت هشتم) رنسانس کشف دوباره انسان و جهان
در آیینه تاریخ (قسمت هفتم)-سده‌های میانه ، انجماد فکری و حاکمیت تمام عیار کلیسا
برف نو برف نو سلام سلام
صبح صادق ندمَد تا شب یَلدا نرود
در آیینه تاریخ (قسمت ششم) -اساطیر یونان و آثار حماسی هومر
در آیینه تاریخ (قسمت پنجم) - ارسطو بنیانگذار منطق
در آیینه تاریخ (قسمت چهارم) افلاطون معمار اصلی فلسفه سیاسی
در آیینه تاریخ (قسمت سوم) سقراط
يونان و روم باستان (قسمت دوم)
یونان و روم باستان ( بخش اول )
قلم، نگارنده اندیشه بر کاغذ
دانش برترین شرف آدمی است
خانه تکانی
فرزند زمان خویشتن باش
پشت صحنه حضور استاد علی اکبر جعفری در برنامه زنده سیمای خانواده
سیمای فرزانگان (7) - مروری بر زندگانی استاد بزرگوار، معلّم و خیّر والامقام محمد مهدي صحت
فرهنگ ، نظم ، قانون - بخش دوم
فرهنگ ، نظم ، قانون - بخش اول
سیمای فرزانگان(6) - شادروان استاد سید حسن نوربخش(دبیر)
نيلوفري در سايه سار بيد
مصاحبه دانش آموزان با استاد علي اکبر جعفري
نشاني نوروز
يك كهكشان ستاره (بخش اول) حکيم ابوالقاسم فردوسي )
سيماي فرزانگان 2 - شادروان استاد علي وكيلي
يلدا شب گرم مهربانان جاودان باد
سيماي فرزانگان گلپايگان - دكتر علي عميدي
لبخند
تکنولوژی واحساس
داستان يک زندگي
رفتارهاي مخرب مغز
قورباغه ها
یاد باد آن روزگاران ياد باد
تاشقایق هست زندگی باید کرد
انسان‌ها...
يلدا شب گرم مهربانان جاودان باد
شب چله (یلدا) شب زايش خورشيد و آغاز سال نو ميترايی
پلي بين كوير و دشت
پرستوها به لانه بر مي‌گردند
سخنان پیام آور کربلا حضرت زینب(س) در مجلس یزید
رنگين کمان آرزوها
زندگی درعصر رايانه
سيماي فرزانگان (۵) - مرحوم استاد منوچهر خالصي
سيماي فرزانگان (۴) - مهندس عليقلي بياني ، فرزانه‌اي از جنس آب
سيماي فرزانگان(۳) - دکتر فضل الله اکبری
عشق و دوستي
وصيت داريوش به خشايارشا
زيبايي‌هاي رياضي: فراكتال‌ها
سياه چاله هاي رياضي
زيبايي‌هاي رياضي - كاشي‌هاي خود پوشاننده
سرگذشت عدد "پي"
استاد پرويز شهرياري انديشمند و رياضيداني عاشق بود
معلم و شاگرد
سيماي فرزانگان 2 - شادروان استاد علي وكيلي
سيماي فرزانگان ۱ - دكتر علي عميدي
رمز و راز جاودانگي
انسان محور توسعه است
ماه و پلنگ
معلم قافله‌سالار عشق است (3)
معلم قافله‌سالار عشق است (2)
معلم قافله سالار عشق (1)
بر فراز كهكشان‌ها
لهجه‌ي گلپايگاني شكر است
آواي چلچله‌ها
گلبانگ توحيد در طلوع شقايق
از سكون مرداب تا خروش دريا
بين مرگ و زندگي
چارلي چاپلين به راستي يک معلم بزرگ استنام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
سايت يا وبلاگ:
متن پيام:
تصوير امنيتي:


27:53   29 بهمن 1386
دهکردی
سلام بر شما . همانطور که معلم عزیز ما خود به خوبی مطلع هستندُ، در حدود 45 سال قبل كساني كه مي خواستند به كار تعليم و تربيت بپردازند بايد در دانشسراي مقدماتي زير نظر برجسته ترين معلمان به طور شبانه روزي در بهترين ساختمان ها آموزش مي ديدند، اين معلمان فرم ويژه اي داشتند و براي تدريس بهتر از انواع شيوه ها بهره مي گرفتند. سپس در آن زمان بهترين معلمان دانشسراي مقدماتي، راهي تهران مي شدند و در دانشسراي عالي آموزش مي ديدند و به صورت دبير در دبيرستان ها تدريس مي كردند و به همين ترتيب بهترين دبيران دانشسرهاي عالي در دانشسراي عالي مي مانند ولي از گذراندن دوره هايي در داخل و خارج از كشور به عنوان استاد دانشسراي عالي استخدام و انجام وظيفه مي كردند. امروز بدون اين كه معلمان ما دوره هاي خاصي را ببينند فقط به شرط داشتن مدرك تحصيلي وارد سالن امتحان مي شوند و با زدن تعدادي تست و موفقيت در آزمون ورودي و با يك مصاحبه ي كوتاه به استخدام آموزش و پرورش در مي آيند. اين وضع براي نسل آينده بسيار تأسف بار و غم انگيز است. مسأله تعليم و تربيت كه بزرگترين مسأله كشور است به دست چه كساني سپرده مي شود. در اين زمينه تحقيقات بسيار زيادي صورت گرفته كه همگي نشان مي دهد كه تقريباً بدليل پايين بودن مزد معلم و بي اعتنايي به شؤنات معلم وامانده ترين افراد جامعه براي معلمي صف مي كشند، و متأسفانه بچه هاي ايران كه اگر خوش استعدادترين كودكان و نوجوانان جهان مي باشند زير نظر كساني آموزش مي بيند كه صلاحيت معلمي را ندارند. با تشکر از آقای جعفری

23:32   30 بهمن 1386
سلام
در نظام تعليم و تربيت جديد ، تربيت چيزي جز "آموزش" نيست. در تمدن جديد مربي الزاماً كسي نيست كه صفات و خصائل اخلاقي نيكو را در خود پرورانده و آراسته به آنها باشد. بلكه كسي است كه مي تواند صرفاً از عهدة امر "آموزش" كه جنبة تخصصي پيدا كرده است برآيد. و اين درست بر عكس نظام هاي تعليم و تربيت سنتي است كه در آن مربيان بزرگ هميشه خود الگوي تام و تمام فضائل اخلاقي و معنوي بوده اند. در دنياي امروز هركسي كه با مسائل تعليم و تربيت سروكار دارد- و كيست كه واقعاً با اين مسائل سروكار نداشته باشد- چاره اي جز اين نخواهد داشت كه نظري به نظام هاي تربيتي گذشتگان كه لاقل از نظر پرورش جنبه هاي معنوي و انساني بسيار پربارتر از نظام هاي امروزي بوده اند داشته باشد . كمتر اثر كلاسيكي در زبان فارسی است كه حاوي مضموني تربيتي نباشد حتي اگر مانند گلستان و بوستان سعدي فصل خاصي را به تعليم و تربيت اختصاص نداده باشد.

19:11   01 اسفند 1386
ابراهیم جعفری
به نام خدا و با سلام مقاله محققانه شما عبرت انگیز وجالب توجه بود0 خداوند رحمت کند مرحوم دکتر حسین عظیمی را که همواره بر نقش آموزش وپرورش و بخصوص مقطع ابتدایی در توسعه پایدار کشور تاکید می نمود0 در عین حال خاطر نشان می سازم که در کشورهای پیشرفته نخبگان به "علوم انسانی" گرایش بیشتری دارند وحتی راز توسعه یافتگی آنها را توجه کافی به علوم انسانی می دانند. متاسفانه علوم انسانی در کشور ما مظلوم واقع شده است. آیا برای شما جالب نیست که اغلب چهره های فعال سیاسی و اجتماعی بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی فنی و مهندسی در مقطع تحصیلات تکمیلی به سمت رشته های مرتبط با علوم انسانی نظیر جامعه شناسی یا علوم سیاسی یا ... میروند؟ خاطر نشان می سازم که کشور آلمان سال 2007 میلادی را سال "علوم انسانی" نام نهاد. با این وصف منکر این موضوع نیستم که به علوم پایه هم عنایت نشده است . با تشکر

24:25   02 اسفند 1386
بیب خاله
چون در این مقاله به پیشرفت و تجربه غربی ها هم اشاره شده، خوب است بدانیم که راز رهایی آنها از افکار موروثی و پوسیده ای که همچون دیواری بلند جلوی رشد و ترقی اشان را گرفته بود، توجه عملی به این شعار عصر «روشنگری» بود که : «شجاعت تفكر داشته باش! و فهم خویش را به کار بگیر» پیش از ان، تقلید کور ، حتی فرهیختگان جامعه را کَر و کور و لال ساخته و از فرهیختگی انداخته بود و کمتر کسی این دلیری را داشت که به «فهم خویش» ایمان بیآورد تا چه رسد به آنکه بدون اجازه دیگری (که آنزمان در غرب، پاپ های دروغین و زمین داران بزرگ بودند) ــ به آن عمل کند. کانت، فیلسوف عصر روشنگری می گفت: روشنگری نه فقط درک مساپل، بلکه به کار بردن فهم خویش بدون اجازه دیگری است . جار می زد: روشنگری، خروج آدمي از نابالغي است . از او می پرسیدند: در اینجا، نابالغی یعنی چه؟ پاسخ کانت که همچون کلیدی، قفل های بسیاری را باز کرد، این بود: نابالغي یعنی «ناتواني در به كارگرفتن فهم خويشتن بدون هدايت ديگري» با تشکر از آقای جعفری و سایت آخاله

24:41   25 اسفند 1386
salam
تقديم به آقاي جعفري *** شبی در محفلی با آه و سوزی شنيدستم که پير پاره دوزی چنين می گفت با مرد عجوزی گِلی خوش‌بوی درحمام روزی رسيد از دست محبوبی به دستم گرفتم آن گل و کردم خميری خميری نرم و نيکو چون حريری معطر بود و خوب و دلپذيری بدو گفتم که مشکی يا عبيری که از بوی دل آويز تو مستم همه گل های عالم آزمودم نديدم جز تو و عبرت نمودم چوگل‌بشنود اين‌گفت و شنودم بگفتا من گلی ناچيز بودم وليکن مدتی با گُل نشستم گل اندر زير پا گسترده پر کرد مرا با همنشينی مفتخر کرد چوعمرم مدتی با گل گذرکرد کمال همنشين درمن اثرکرد وگر نه من همان خاکم که هستم « ملک الشعرا »

22:20   14 فروردين 1387
حسن وکیلی فرد
باسلام به استادجعفري وتبريک سال نو چون سخن از دل برايد لاجرم بردل نشيند بسيارزيبا وپرنغز بود ولي کو گوش شنوا وچشم بينا

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كليه حقوق براي پديد آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحيد نيكنامي   | به روز رسانی محتوایی : محمود نيكنامي  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |