آخرين به روز آوري سايت سه شنبه ۳۱ فروردين ماه ۱۴۰۰

رمضان مبارکآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...۰


اردیبهشت اناربار


صداي ماندگار - ديه ولايتمون مثل اون قديما نيست - صداي دلنشين استاد محمدعلي سعيدي

بي هُمزبون ، عنوان شعر محلي گلپايگاني ، سروده و با صداي دلچسب استاد محمد علي سعيدي ، شاعر توانمند شهرمان كه در سال 1380 اجرا گرديده است . نكات قابل توجه اين سروده زيبا ، لهجه و گويش واقعي مردم شهر در دهه هاي گذشته ، اشاره به اصطلاحات و ضرب المثلهاي محلي ، يادآوري آنچه در گذشته وجود داشته و ديگر اثري از آن نيست و از همه مهمتر زنده نگه داشتن فرهنگ عامه شهر و اشاره به محصولات معروف هر منطقه و ناحيه است و يك اثر منحصر به فرد را در اين سروده خواهيد شنيد . حتما بشنويد


بازبینی مجدد میراث فرهنگی گلپایگان - محمود نیکنامی

میراث فرهنگی گلپایگان دیر زمانی است که از بین رفته و دیگر امکان بازگشتی برای آن نیست . عوامل زیادی در این نابودی دخالت داشته است ، مهمترین عامل ادعای مالکیت حقوقی افراد حقیقی بر تمام یا قسمتی از این آثار بوده که ظاهرا دلیلی موجه بر تخریب و تغییر کاربری آن بوده است ...ادامهمعلم قافله سالار عشق (1)

هر چند هر روز روز معلم است اما دوازدهم ارديبهشت ماه ( شهادت استاد مطهري ) در تقويم ما روز معلم نامگذاري شده است امسال ارديبهشت ماه مقارن است با ولادت بزرگ پرچمدار يکتا پرستي و معلم بشريت حضرت محمدبن عبدالله (ص) پيامبر آزادي و آگاهي و قدرت و ميلاد پيشواي راست گفتار مذهب جعفري امام جعفر صادق (ع) که به باور من زاد روز اين بزرگ مردان تاريخ روز معلم است .طلوع آفتاب محمدي (ص) و ستاره ي فروزان دودمان علوي را به انسان هاي آزاده و تشنه کام عشق و محبت و خردورزي تبريک مي گويم.

استاد علي‌اكبر جعفري

روز اول که به من گفتي ،( الف ) را ،( با )   را

  دل تو خون شد تا ياد بگيرم ( يا ) را
اول از ( آب ) شروع کردي يعني نم نم   به من آموختي  آموختن  ( دريا )  را
گفته بودي به من ( آيينه ) سه بخش است ولي   سنگ  صد بخش نموده است همين معنا را
آب ، بابا ، نان افسوس در آورد آخر   رحمت  آب و غم نان پدر بابا را
بين سي حرف ،(الف ) بود که سر بالا داشت   که کلاهش بنهادند سر بالا را
قصد تنقيد نداريم ولي معتقديم   عارف آن است  بخواند ز ( الف )، ( ايما ) را
باز هم قصه ي ( سارا ) و وفاداري او

 

کاش با خود  نبرد سيل دگر (دارا )را

ما فقط مشق نوشتيم و نگفتند به ما   هيچ گه فلسفه ي مشق نوشتن ها را
ما گذشتيم ، شما طفل دبستاني ها   علم و ثروت  بنويسيد  همين انشا را
ولي اين بار بگوييد که ثروت خوب است   به ريالي نخريدند چو علم ما را
بازهم زنگ رياضي و رياضت کشي ام   خوب است ،اگر حذف کني منها را
در پس تخته سياه است تو را بخت سفيد   اکتفا مي کند اين جمله ي ما دانا را
اي معلم  تو همان گوهر نا مکشوفي  

کيست  پيدا بکند اين همه  نا پيدا را

ای ( اقبال ) مبادا که مکدر سازد             
قدر نشناسی تو ، قلب معلم ها را


به پيشگاه باغبانان سر افراز گلزار پر گل و ريحان انديشه و احساس يعني معلمان  و غنچه هاي  نو شکفته  و گل هاي رنگارنگ و معطر  اين بوستان  يعني دانش آموزان درود ميفرستم و نکته هايي را که در خلال چهل و پنج سال تدريس (در زمان نگارش مقاله ) در مکتب تجربه آموخته ام با شما در ميان ميگذارم
-     معلمي عشق است  هنر است  سوختن و ساختن است . همچون شمع گداختن و روشني بخشيدن است . معلم معمار بزرگ وادي شرافت است   نه بازرگان گم گشته در بازار تجارت .

معلم چو کانوني از آتش است        همه کار او سوزش و سازش است
بسوزد  بسازد بکاهد روان              که روشن کند محفل ديگران

2-  معلم طلايه دار ايمان  عشق  ادب  اخلاق و نزاکت است . هر حرکت او از چشمان تيزبين و معصومانه ي شاگردانش مخفي نمي ماند . او بايد مظهر اعتماد  وقت شناسي  وفاي به عهد  صفا و صميميت و راستگويي باشد  تا جواناني شجاع  مودب  راست گفتار  وطن دوست و عاشق مردم پرورش دهد .

3- ياوه گوئي، سخنان زشت ، ناسزا گويي و شوخي هاي خارج  از ادب و نزاکت در شان معلم نيست . از ارزش و اعتبار او مي کاهد و منزلت و جايگاهش را تنزل ميدهد .

بي کمالي هاي انسان از سخن پيدا شود           پسته ي بي مغز چون لب وا کند رسوا شود

4- فروتني و تواضع از افتخارات معلمين آگاه و خردمند است . آنان همچون رودخانه ي عميق ، ساکت و آرام و مانند درختان پر از ميوه ، سربزيرند

خاکساران بيشتر از فيض قسمت مي برند       کلبه ي ديوار کوتاهان پر از مهتاب بود

اما همين پارسايان شب در مقابل ستم  ريا کاري  دروغ  حق کشي و بي عدالتي علي وار  همچون شيران شرزه مي خروشند و در مقابل مستکبران و متکبران   راست قامت و استوار مي ايستند .

5- معلم با چراغ دانش و آگاهي به مصاف جهل و جمود  و خرافه پرستي مي رود زيرا ناداني  تحجر و خرافات دشمنان هميشگي انسان ها هستند . آنان نسل به نسل  و فصل به فصل درخت کهن تمدن  بشري را از گزند اين علف هاي هرز مصون داشته اند . تا همواره شکوفه هاي  آگاهي  و جوانه هاي نو آوري بر آن افزوده شود .

درخت تو گر بار دانش بگيرد         به زير آوري چرخ نيلوفري را

6- مطالعه ي مستمر لازمه ي کار و زندگي معلم است . جهان با سرعتي سر سام آور به سوي مرزهاي ناشناخته ي دانش به پيش مي تازد . معلم نمي تواند در اين رهگذر ساکن و بي تفاوت باقي بماند . حداقل در رشته اي که تدريس مي کند بايد به دانش روز مجهز باشد

فسانه گشت و کهن شد حديث اسکندر           سخن  نو آر که  نو  را  حلاوتي است دگر

7- معلم بايد با  (( طرح درس )) و مطالعه ي کافي به کلاس قدم بگذارد  تا براي پاسخ دادن به سوال هاي دانش آموزان آمادگي داشته باشد . اگر احتمالا جواب سوالي را نمي داند  با شجاعت بگويد : فعلا نمي دانم   بايد فکر کنم و جواب دهم . اين طرز برخورد صادقانه مي تواند براي شاگردان الگو باشد . آنان ياد مي گيرند که : اول انديشه وانگهي گفتار

در محفلي دونفر به هم گفتگوي علمي !! مي کردند . اولي  اگر گفتي جزاير لانگرهانس در کجا قرار دارد

دومي  ( با قيافه اي حق به جانب و در حالي که باد به غبغب انداخته بود )  در کنار مجمع الجزاير هاوايي کنار کانل سوئز!!! حالا تو بگو  چرا در تابستان روزها طولاني است ؟

اولي  ( با همان حالت هاي غلط انداز ) براي اينکه آفتاب داغ تابستان به اين روزها مي تابد و آن ها بر اثر گرما منبسط مي شوند !!!

جهان ديده اي که در آن مجلس حضور داشت  گفت : 

دريغا ! که اين اندازه شجاعت در شما نيست که بگوييد نمي دانم و اين مزخرفات را سر هم نکنيد . در حالي که  نمي دانم ! نيمي  از دانش است .

8- توجه به کتاب درسي و مراعات ارزش و اعتبار  مولفان محترم بر اعتبار معلم مي افزايد . متاسفانه بعضي از همکاران کتاب رسمي آموزش و پرورش را کنار مي گذارند و بجاي آن جزوه مي گويند  و يا منبع ديگري را جايگزين ميکنند . در حالي که کتاب درسي توسط هزاران معلم در سراسر کشور نقد و بررسي مي شود و کاستي هاي آن  به طور نسبي بر طرف مي شود .

جزوه هاي صحيح و بدون اشکال و يا منابع ديگر مي تواند مکمل کتاب درسي باشد نه جايگزين آن . کوشش اين عزيزان در تاليف جزوات  و کتابهاي کمک درسي قابل تقدير است . سخن بر سر نوشته هاي نامطلوب  غلط  و خارج از استاندارد است که اکثرا توسط افرادي که معلم نيستند چاپ و توزيع مي شود . کتاب ها و حل المسائل هاي مبتذلي که براي خانواده ها و فرزندانشان و براي آينده ي کشور مصيبت بار است . در چنين شرايطي  مولفين دانشمند و معلمين راستين آموزش وپرورش  خون دل مي خورند .

زاغ چون شرم ندارد که نهد پا بر گل           بلبلان را سزد ار دامن خاري گيرند

و يا بنا بر گفته اي لسان الغيب حافظ شيراز :

جاي آن است که خون موج زند از دل لعل        زين تغابن که خزف مي شکند بازارش

9-  معلم بايد از دانش آموزان خود شناخت کافي داشته و با انجمن اوليا و مربيان در ارتباط تنگاتنگ باشد .

روزي در کلاس درس رياضي  مبحث انتگرال معين را تدريس مي کردم . در همان حال دختر خانمي آدامس  مي جويد  و ضمنا به درس گوش مي داد . عصباني شدم اما خوشبختانه در حضور جمع چيزي به او نگفتم . زنگ تفريح او را صدا زدم و ناراحتي ام را بيان کردم . او گفت : مجراي شنوايي من اشکال دارد و صداي شما را نمي شنوم . به توصيه ي پزشک براي رفع  اين مشکل  مدتي بايد آدامس بجوم . از اين بابت معذرت مي خواهم . خداي بزرگ را سپاس گفتم که در حال عصبانيت حريم او را پاس داشتم .

گاهي عدم آگاهي از موضوع  مارا به قضاوت هاي نادرست وا مي دارد .

10-  اين موجود آسماني که هر سخن و آوايش ضامن استقلال و آزادي کشور است و عاشقانه رسالت هدايت انسان را بر دوش دارد  زخم تاريخ را بر شانه هاي محمد (ص) ديده است . کبودي تازيانه هاي ملامت زراندوزان و زورمندان و رباخواران را بر روح لطيف و آسماني او نگريسته است . در کوچه هاي مکه و مدينه نواي گرم  سلام  وي  را بر کودکان يتيم شنيده است . حضورش را در جمع دايره وار اصحاب در تاريخ  خوانده است   حضوري که که نه توانگري را ياراي  تبختر بود و نه درويشي را شرم تهي دستي .

براي  آن که اين بار امانت را به سر منزل مقصود برساند . انتظار يک زندگي شرافتمندلنه دارد  تا شرافت وطن را پاس بدارد  و اين انتظار  بيجائي نيست . زيرا حيات و مرگ تمدن ها به حيات و مرگ فرهنگ وابسته است.

علی اکبر جعفری اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

علي اکبر جعفري - 1/2/84

اين مطلب تاکنون 7691 بار مشاهده شده است.
مطالب مرتبط با استاد علي‌اكبر جعفري

سیمای فرزانگان- مروری بر زندگی هنری استاد اکبر گلپایگانی
سیمای فرزانگان ۱۴- استاد رضا خوشنویسان الگویِ نظم و ادب و متانت
سيماي فرزانگان- استاد مرتضی شهیدی روایتگر عرفان و ادب فارسی
رُشدیه و مدارس جدید
دبیرستان گوگد و روایت عشق - استاد علی اکبر جعفری
شعله ی امید.
سیمای فرزانگان- زنده یاد آقای حسن موسوی معلم عشق و معرفت - استاد جعفری
جوجه اردک زشت
سیمای فرزانگان (۱۳) - استاد پروفسور دکتر محمد حسن خالصی
سیمای فرزانگان۱۲- ( زنده یاد استاد عبدالحسین مصحفی )
سیمای فرزانگان ۱۱ - استاد دکتر مظاهر مصفا
سيماي فرزانگان(۱۰) - پروفسور فضل الله رضا
سیمای فرزانگان (۸) - دکتر محمد ابراهیم صافی
یادی از دکتر غلامحسین مصاحب . به مناسبت هفته ی جهانی ریاضیات
" پائیز " بهار عارفان عاشق
پرواز.
شاد بودن هنر است
در آیینهِ تاریخ (قسمت یازدهم) انقلاب آمریکا
در آیینهِ تاریخ (قسمت دهم) انقلاب صنعتی اروپا و پیامدهای آن
سيماي فرزانگان ۱ - دكتر علي عميدي
پاسخ به معماهاي هندسي(۱)
پروفسور مریم میرزاخانی، ذهن زیبا، اندیشه پویا، فروتن و شکیبا
در آیینه تاریخ (قسمت نهم) - عصر روشنگری، ادامه دوران رنسانس در شرایطی تازه
در آیینه تاریخ (قسمت هشتم) رنسانس کشف دوباره انسان و جهان
در آیینه تاریخ (قسمت هفتم)-سده‌های میانه ، انجماد فکری و حاکمیت تمام عیار کلیسا
برف نو برف نو سلام سلام
صبح صادق ندمَد تا شب یَلدا نرود
در آیینه تاریخ (قسمت ششم) -اساطیر یونان و آثار حماسی هومر
در آیینه تاریخ (قسمت پنجم) - ارسطو بنیانگذار منطق
در آیینه تاریخ (قسمت چهارم) افلاطون معمار اصلی فلسفه سیاسی
در آیینه تاریخ (قسمت سوم) سقراط
يونان و روم باستان (قسمت دوم)
یونان و روم باستان ( بخش اول )
قلم، نگارنده اندیشه بر کاغذ
دانش برترین شرف آدمی است
خانه تکانی
فرزند زمان خویشتن باش
پشت صحنه حضور استاد علی اکبر جعفری در برنامه زنده سیمای خانواده
سیمای فرزانگان (7) - مروری بر زندگانی استاد بزرگوار، معلّم و خیّر والامقام محمد مهدي صحت
فرهنگ ، نظم ، قانون - بخش دوم
فرهنگ ، نظم ، قانون - بخش اول
سیمای فرزانگان(6) - شادروان استاد سید حسن نوربخش(دبیر)
نيلوفري در سايه سار بيد
مصاحبه دانش آموزان با استاد علي اکبر جعفري
نشاني نوروز
يك كهكشان ستاره (بخش اول) حکيم ابوالقاسم فردوسي )
سيماي فرزانگان 2 - شادروان استاد علي وكيلي
يلدا شب گرم مهربانان جاودان باد
سيماي فرزانگان گلپايگان - دكتر علي عميدي
لبخند
تکنولوژی واحساس
داستان يک زندگي
رفتارهاي مخرب مغز
قورباغه ها
یاد باد آن روزگاران ياد باد
تاشقایق هست زندگی باید کرد
انسان‌ها...
يلدا شب گرم مهربانان جاودان باد
شب چله (یلدا) شب زايش خورشيد و آغاز سال نو ميترايی
پلي بين كوير و دشت
پرستوها به لانه بر مي‌گردند
سخنان پیام آور کربلا حضرت زینب(س) در مجلس یزید
رنگين کمان آرزوها
زندگی درعصر رايانه
سيماي فرزانگان (۵) - مرحوم استاد منوچهر خالصي
سيماي فرزانگان (۴) - مهندس عليقلي بياني ، فرزانه‌اي از جنس آب
سيماي فرزانگان(۳) - دکتر فضل الله اکبری
عشق و دوستي
وصيت داريوش به خشايارشا
زيبايي‌هاي رياضي: فراكتال‌ها
سياه چاله هاي رياضي
زيبايي‌هاي رياضي - كاشي‌هاي خود پوشاننده
سرگذشت عدد "پي"
استاد پرويز شهرياري انديشمند و رياضيداني عاشق بود
معلم و شاگرد
سيماي فرزانگان 2 - شادروان استاد علي وكيلي
سيماي فرزانگان ۱ - دكتر علي عميدي
رمز و راز جاودانگي
انسان محور توسعه است
ماه و پلنگ
معلم قافله‌سالار عشق است (3)
معلم قافله‌سالار عشق است (2)
معلم قافله سالار عشق (1)
بر فراز كهكشان‌ها
لهجه‌ي گلپايگاني شكر است
آواي چلچله‌ها
گلبانگ توحيد در طلوع شقايق
از سكون مرداب تا خروش دريا
بين مرگ و زندگي
چارلي چاپلين به راستي يک معلم بزرگ است


شما هم چند كلمه بنويسيد

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كليه حقوق براي پديد آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحيد نيكنامي   | به روز رسانی محتوایی : محمود نيكنامي  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |