تقدیر مسئولان شهرستان از نانوایی های گلپایگان در روز ملی نان/ تصاویر

مسئولان شهرستان در روز ملی نان، از نانوایی های گلپایگان تجلیل کردند.

به گزارش صاحب نیوز؛ شهردار گوگد، کارشناس اداره صنعت و معدن، رئیس اتحادیه نانوایان از نانوایی های شهرستان گلپایگان در روز ملی نان تجلیل کردند.