رئیس اداره حفاظت محیط زیست گلپایگان از آزاد سازی حدود ۲۹۰۰ زمین تصرف شده در منطقه حفاظت شده موته در گلپایگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قاسم حسومی گفت: ۲۹۰۰ زمین تصرف شده در منطقه حفاظت شده موته از یکی دستگاهای خدمت رسان در پناهگاه حیات وحش موته تصرف و تغییر کاربری دادند.

وی افزود: زمین های متصرفی با پیگیری های حفاظت محیط زیست و همکاری مراجع قضایی شهرستان گلپایگان آزاد سازی شده است.

گفتنی است، پناهگاه حیات وحش موته محل رویش انواع گیاهان بوته ای و درختچه ای به ویژه درمنه، گون، خارشتر، بادام کوهی، پسته کوهی و انجیر وحشی است و ۴۷۸ گونه گیاهی متعلق به ۲۴۰ جنس و ۵۳ خانواده در این منطقه شناسایی شده است.