به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ حسین یارمحمدیان، فرماندار گلپایگان در جلسه امروز ستاد کرونا که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان گلپایگان جز مناطق قرمز محسوب می شوند، گروهای شغلی دو،سه و چهار به طور کل باید تعطیل شوند.

وی با تاکید بر اینکه کسبه فکر نکنند اعمال محدودیت ها شعاری است، مطرح کرد: اگر همشهریان تلاش کنند و وضعیت به نارنجی تغییر رنگ پیدا کند گروه دو می تواند کار خود را شروع کند و در صورت تبدیل وضعیت به زرد و سفید گروه های دیگر نیز کار خود را شروع خواهند کرد.

یارمحمدیان با اشاره به اینکه ادارات با ۵۰ درصد ظرفیت پرنسل کار خواهند کرد، عنوان کرد: دستگاه های دولتی سعی کنند خدمات خود را الکتریکی کنند و مردم نیز از مراجعات حضوری پرهیز کنند و حدالممکن با تلفن کارهای خود را انجام دهند.

فرماندار گلپایگان با بیان اینکه تردد در شبها مشمول ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی خواهد شد، تصریح کرد: شرکت ها و کارخانه های تولیدی تعطیل نخواهند شد  و از طریق ادارات مجوزهای تردد صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر تولید متوقف شود، کشور متوقف خواهد شد، مطرح کرد: ادارات و کارخانه ها با رعایت پروتکل ها به کار خود ادامه خواهند داد.

فرماندار گلپایگان با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی محدودیت ها جریمه ها خواهد بود، گفت: محدودیت ها از شنبه اول آذر اعمال خواهد شد.

یارمحمدیان همچنین با پذیرش اینکه یکی از کانون شیوع کرونا بانک ها است، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری این موارد با قوانین ستاد کرونا در کشور است.

وی افزود: شش ورودی شهرستان در ایام محدودیت ها نظارت خواهد شد‌.