آخرین به روز آوری سایت چهارشنبه 2 خرداد ماه ۱۴۰۳

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی به انتظار بنشیندآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...بررسی داروهای مصرفی در آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی


پوشاک (برند)


یادی از گلپایگان - استاد سعیدی


ویدئوی مناره سلجوقی گلپایگان

مناره سلجوقی گلپایگان که از آن به عنوان بلندترین مناره آجری نام می برند ، گویی امتداد پیشینه کهن این خطه را برابر دیدگان هر هنر دوستی آشکار می کند این بنا که به عنوان بلندترین مناره آجری سلجوقی قرن پنجم هجری قمری ایران از آن یاد شده با قدمتی حدود 900 سال همچنان در برابر عوامل طبیعی زلزله، باد، باران، سرما و گرما سرفراز برجای مانده است.


خانه ها و کوچه باغ های دیدنی حسن حافظارتباطات مشارکتی ،چشم اندازی نو به مطالعات بومی در ارتباطات توسعه

این متن مقدمه ای بر کتاب "ارتباطات مشارکتی در جامعه روستایی ایران" تالیف نگارنده می باشد که توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر هادی خانیکی به رشته تحریر درآمده است. دکتر خانیکی که بدون تردید در زمره صاحب نظران "ارتباطات توسعه " در کشور می باشند، به عنوان استاد مشاور رساله دکتری اینجانب ، علاوه بر راهنمایی های سودمند و گره گشا ، همچون گذشته خاطرات زیبایی از منش اخلاقی و انسانی به یادگار گذاشتند که در ایجاد انگیزه و تداوم تلاش علمی دانشجوی علاقمند خود تاثیر بسزایی داشت.

دکتر ابراهیم جعفری

ارتباطات مشارکتی ،چشم اندازی نو به مطالعات بومی در ارتباطات توسعه

اشاره :
   متن زیر مقدمه ای بر کتاب "ارتباطات مشارکتی در جامعه روستایی ایران" تالیف نگارنده می باشد که توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر هادی خانیکی به رشته تحریر درآمده است.
دکتر خانیکی  که بدون تردید در زمره صاحب نظران "ارتباطات توسعه " در کشور می باشند، به عنوان استاد مشاور  رساله دکتری اینجانب ، علاوه بر راهنمایی های سودمند و گره گشا ،  همچون گذشته خاطرات زیبایی از منش اخلاقی و انسانی به یادگار گذاشتند که در ایجاد انگیزه و تداوم تلاش علمی دانشجوی علاقمند خود تاثیر بسزایی داشت.
ازجمله مواردی که استادان علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نظیر شادروان دکتر معتمدنژاد ،دکتر بدیعی ،دکتر خانیکی و...برای انتخاب موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دانشجویان گوشزد می کردند ،بهره گیری از" تجربیات کاری " و گره زدن آن به مقوله "ارتباطات اجتماعی" بود.
از آنجا که حوزه فعالیت اینجانب در وزارت جهاد سازندگی (سابق) و وزارت جهاد کشاورزی آموزش ، پژوهش و فرهنگ  بوده است، با در نظر گرفتن  دیدگاه استادان محترم، موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد را "ارتباطات اجتماعی و توسعه پایدار" انتخاب نموده و مقوله "ارتباطات مشارکتی در جامعه روستایی ایران " را نیز در رساله دکترا مورد کند وکاو قرار دادم.
از این رو یکی از برگ های برنده و نقاط قوت این دو پژوهش که مورد تاکید هیات داوران هنگام دفاع قرار گرفت ،آمیزش تجربه اداری با ارتباطات بود. به همین دلیل خرسندی خود را از این پیوند مبارک پنهان نکرده ، خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که توفیق تدوین علمی فعالیت های جهادی را در بستر "ارتباطات توسعه" به من عنایت فرمود.
لازم می دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را به این استاد فرزانه و خوش فکر که دغدغه ای جز تعالی و پیشرفت ایران عزیز ندارد،ابراز نموده و یاد آور شوم توصیف های ذکر شده در پایان متن بیش از شایستگی های اینجانب ، از لطف و بزرگواری ایشان سرچشمه می گیرد.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس              که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

                                 ************************************
 

                  (     )

هم پیوندی دو مقوله "توسعه" و "ارتباطات " به ویژه با گسترش دایره نفوذ فناوری های ارتباطی و نسل های جدید رسانه ای از جمله مباحث و تجارب مطرح در جهان کنونی و جامعه ماست. اگرچه هنوز برای تعیین مرزهای دقیق در تعاریف این دو مفهوم ،جای مناقشه های مختلف علمی وجود دارد، ولی در عین حال نوعی سخن کانونی هم در میان همه ابهام های نظری برجسته شده است که نه می توان توسعه را مقید به عوامل مادی ساخت و نه می شود ارتباطات را به حد رسانه ها فروکاست.
نظریه های نوین ارتباطات و توسعه به چگونگی دریافت پیام های ارتباطی  و کنش مخاطبان  اهمیت بیشتری می دهند و به این سبب عنوان "ارتباطات مشارکتی" جایگاه ممتازی هم در مطالعات توسعه  وهم در مطالعات ارتباطی یافته است.
 "ارتباطات مشارکتی" که اساس آن مشارکت فعال و آگاهانه مخاطبان و کاربران پیام ها به مثابه طرف متعامل  یک گفت و گوی واقعی و کاربردی است ، ادعا دارد که پروژه های توسعه ای در هیچ زمینه ای بدون مشارکت مردم موفق نخواهد بود و اجتماعات در پرتو ارتباطاتی از این دست ، قادر خواهند بود که از طریق گفت و گوهای نزدیک ،خود در آموزش و تغییر شرکت کنند.
به این ترتیب وقتی سخن از "ارتباطات مشارکتی" به میان می آید، بیش و پیش از هر چیز باید به نقش ارتباطات در تسهیل مشارکت اجتماع در فعالیت های توسعه ای توجه کرد. به عبارت دیگر ارتباطات مشارکتی نوعی فعالیت برنامه ریزی شده ارتباطی و توسعه ای است که دو وجه مشخص دارد: اول تکیه بر فرآیند مشارکت کنشگران  در توسعه و دوم محوریت نقش گفت و گویی و تعاملی ارتباطات میان فردی و شبکه ای.
در واقع این رویکرد ارتباطی رسانه ها را امکان و میدانی برای تسهیل گفت و گو میان کنشگران گوناگون در مسیر حل یک مسئله یا مسائل مشترک توسعه ای می داند و در پی سامان دادن کنش های شهروندان برای حل مشکلی خاص  و یا پیشبرد اولویت ها و اهداف والاست. به طور خلاصه ارتباطات مشارکتی نگاه خود را در حوزه توسعه و ارتباطات به سوی گفت و گو می چرخاند و می خواهد فعالیت های رسانه ای را در فرآیند شکل دادن گفت و گو به کار گیرد. طبیعتا در این گونه فعالیت ارتباطی ، رسانه های متمرکز،پیچیده، پرهزینه و کنترل شده جای خود را به رسانه های متنوع ،متکثر، در دسترس و محلی می دهندکه در آنها نقش های فرستنده و گیرنده پیام مرتبا در حال تغییر است و افقی بودن و تعاملی بودن ارتباطات به پیوند میان ارتباطات و توسعه صورت بندی های جدیدی می دهد.
با چنین مبانی و چشم اندازهایی است که امروز "ارتباطات مشارکتی" در طبقه بندی نظریه های ارتباطات و توسعه به عنوان نظریه های نسل چهارم جای گرفته است. نظریه های نسل اول به نحو خوشبینانه ای برای رسانه ها نقش نخست در نوسازی جوامع و تسهیل فرآیند توسعه قائل بودند و نظریه های نسل دوم بیشتر به نقش های منفی رسانه ها در توسعه که ناشی از قدرت آنها در تعمیم و تعمیق مدارهای وابستگی به جهان سرمایه داری است ، می پرداختند. با عبور تاریخی از این دو سطح نظری و ورود به عصر اطلاعات فضا بر نظریه های نسل سوم گشوده شدکه تحت تاثیر پیشرفت های دم افزون فناورانه بر مفاهیمی نظیر "جامعه اطلاعاتی"،"نظم جدید ارتباطی" و نظریه های فراساختار گرایانه و پسا مدرن تمرکز داشت.
در همین فرآیند اکنون باید به ابعاد جدید نظرورزی ارتباطی توجه داشت که به جای مقوله های پیشین به شبکه های اجتماعی و مخاطب اولویت می دهدو می خواهد مخاطبان را توانمند کند و از آنان به جای شنونده و بیننده خوب کنشگرانی موثر بسازد.
"ارتباطات مشارکتی" به رغم نو بودن از زمینه ها و تجربه های دیرین در حوزه آموزش و توسعه برخوردار است و توانسته است با بهره گیری از نظریه هایی نظیر "آموزش هوشیار ساز" پائولو فریره در برابر تحولات جدید ارتباطی نیز راهی برای کنش و کنشگری پیام گیران ارائه کند.
جان سرواس محقق و نظریه پرداز معاصر آمریکایی که چند سال است می کوشد یافته های خود را در این عرصه به آزمون تجربه از نزدیک در مالزی بیازماید، در شمار صاحب نظرانی است که در طرح و تدوین این حوزه نظری نقش آفرین بوده است.چگونگی"توانمند سازی مخاطبان" در ارتباط که مد نظر اوست ، می تواند با توجه به حوزه های جدید ارتباطات که بر ظهور و گسترش "جامعه شبکه ای" و پیوند دوگانه آن با "جامعه مجازی" و "جامعه واقعی" متکی است، زمینه های نوینی در عرصه مطالعات توسعه و ارتباطات باز کند.
به زبان دیگر ترکیب رهیافت های جان سرواس در حوزه "ارتباطات مشارکتی" و مانوئل کاستلز نظریه پرداز و محقق اسپانیوئی الاصل در حوزه "جامعه شبکه ای" و "ارتباطات خود گزین" چشم انداز جدیدی به برنامه های توسعه می گشاید که باید در آن ها با بالا رفتن قدرت شخصی مخاطبان در تولید ،توزیع و دریافت پیام و گسترش شبکه های اجتماعی مجازی ، به شیوه های تازه ای در توانمند سازی و کنشگری اندیشید.
این افق های جدید نظری ، تلاش های عملی جدیدی  می طلبد که در عین برخورداری از دانش جهانی عمدتا باید بومی باشند و به تجارب بومی در عرصه ارتباطات ، رسانه و روزنامه نگاری توجه کنند.روزنامه نگاری کنشگر، روزنامه نگاری گفت و گو ، روزنامه نگاری مشارکتی و روزنامه نگاری شهروندی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند ذیل مقوله "ارتباطات مشارکتی" در حوزه های مختلف توسعه در جامعه ما نقش آفرین شوند. به هر رو زمان، زمانه فهم نو ، تجربه های نو و کنش های نو می باشدو در عصر ارتباطات نمی توان به تعطیلی تاریخ رفت.
 اثری که پیش روست ،نمونه ای موفق از پاسخگویی به همین ضرورت نو شدن فهم، تجربه و کنش است. محقق و نویسنده اثر، دکتر ابراهیم جعفری سال هاست که نگذاشته است از جریان دانستن عقب بماند، از این رو بدون کمترین ادعایی به تجربه های موفق بومی دست یافته است . او با بهره مندی از تجربه حضور از نزدیک در عرصه توسعه روستایی و جهاد سازندگی به دنبال داشته های جدید دانش ارتباطات هم بوده و سعی کرده است که به تحصیل و تعلیم و مطالعه مستمر میان این دو میدان پلی بزندو در این راه موفق هم بوده است.
"ارتباطات مشارکتی در جامعه روستایی" که برگرفته از رساله دکترای وی در رشته علوم ارتباطات است، از جمله تلاش های نخستین در کاربرد نظریه های "ارتباطات مشارکتی " در توسعه روستایی درایران است که هم در فرآیند تحقیق و هم در مرحله نتیجه گیری تجربه ها و یافته های در خور توجه دارد.
مطالعه این اثر و توجه به دغدغه ها و داشته های مولف سختکوش آن می تواند راه هایی عملی ،ساده و بی پیرایه برای محققانی که می خواهند به دور از هرگونه ادعا و تظاهری به مردم،میهن و آیین خود کمک کنند، باز نماید. از خداوند بزرگ توفیق روز افزون محقق محترم را در تداوم مسیری که با اعتقاد و آگاهی آغاز کرده است، مسئلت دارم.
                                                                                                  هادی خانیکی- فروردین 94

اين مطلب تاکنون 8118 بار مشاهده شده است.
مطالب مرتبط با دکتر ابراهیم جعفری

سایت آخاله روی موج سوم آلوین تافلر
ستایش نور در تاریکی شب
چنین گفت اقبال؛ اندیشه ها و آموزه ها
در سایه کوه، باید از دشت گذشت - به مناسبت #روزجهانیکوهستان
نمایش مستند دیارکهن پیش درآمد گردشگری مجازی گلپایگان
تاریخ شفاهی آموزش و پرورش گلپایگان
روز خبرنگار و سایت "آخاله"
سفره ایرانی ؛ فرهنگ گردشگری- به بهانه برگزاری جشنواره کباب و لبنیات گلپایگان
آکادمی موازی در گلپایگان - به مناسبت سالگرد تأسیس خانه ریاضیات
دهه هشتادی ها و فضای مجازی
حفاظت از زنبورها ؛ ضامن امنیت غذایی جهان
روابط عمومی الکترونیک ؛ ظرفیتی کارآمد برای مشارکت جویی مخاطبان
ایجاد فضای صلح و تفاهم با رسانه های گفت و گو محور
کنکاشی در منظره نگاری استاد محمد کرمی
به بقای روزنامه‌ها امیدوارم
دکتر مرتضی فرهادی در قاب خاطره ها
پیوند سنت ومدرنیته دراقامتگاه های بوم گردی روستایی
حال زمین خوب نیست! (3)
"کاشت پیاز با روش GAP در گلپایگان-گامی بلند به سوی کشاورزی ارگانیک
یک قدم مانده تا رویا . روایتی دیگر از جام جهانی 2018
فوتبال بوی زندگی می دهد
استاد علی اکبر جعفری سرمایه ای نمادین در گلپایگان
این پنجره ، این خاطره ها را نفروشید
انجمن ادبی فانوس گلپایگان باشگاه گفت وگوی شاعران
جای خالی صدای گلپایگان در نمایشگاه مطبوعات
طبیبان دوّار
پروفسور مریم میرزاخانی اسطوره یا الگو؟
هنر هفتم در گلپایگان - استقبال از افتتاح سینما بهاران
لزوم رویکرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری
حال زمین خوب نیست (2) - نکوداشت مهندس حسین عبیری گلپایگانی
چشم انداز پیشرفت گلپایگان از نگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی
طبیعت گلپایگان گنجینه گیاهان دارویی
نقش کتابخانه آیت الله محمدی در توسعه فرهنگی گلپایگان
پیرایه های ناسازگار با فرهنگ عاشورا
حاج صادق آهنگران ،حلقه ای میان عقل و عشق در دوران دفاع مقدس
یادکردی از محمد حسنین هیکل
هزار راه نرفته " نگاهی نو به ادای نذر در جامعه امروز "
طنز و تحولات اجتماعی
فردا برای خواندن دیر است
راز درخشندگی نوروز در جهان
نوسازی دبیرستان امام خمینی "ره" یا بازسازی هویت فرهنگی؟
حال زمین خوب نیست (1)
آموزش ابتدایی و توسعه
با چشم کتاب بخوانیم نه با گوش!‏
مشابهت های اخلاقی نلسون ماندلا و دکتر معتمدنژاد
دغدغه رو به پایان یونسکو ،به مناسبت نمایشگاه مطبوعات
حدیث عشق در جهاد سازندگی (2)
دیپلماسی ایرانی از زیر درخت سیب در نوفل لوشاتو تا بالکن هتل کوبورگ وین
یاد یاران -بدرقه بانوی با فضیلت و پرهیزکار - شادروان فخرالسادات سیدین (توکل)
حدیث عشق در جهاد سازندگی (1)
فرصت طلایی مشارکت های مردمی در توسعه پایدار گلپایگان
میراث ماندگار استاد احمد جهانبخشی
ارتباطات مشارکتی ،چشم اندازی نو به مطالعات بومی در ارتباطات توسعه
بازتاب مطالب سایت آخاله در مطبوعات
گردشگری و کاهش فاصله فرهنگی
تیکن کجا؟ کاخ الیزه کجا؟
سهم سایت آخاله در بهداشت روانی همشهریان
تحقیقات مشارکتی حلقه گمشده توسعه علمی در ایران
تجدید عهد با دکتر معتمدنژاد
رسانه ؛ حافظ حرمت جامعه مدنی
"مطبوعات محلی" بستری برای شکوفایی استعدادهای بومی
با قاسمعلی فراست در میان "نخل های بی سر" (به اهتمام دکتر ابراهیم جعفری )
تونل های غزه سرای عشق و امید
عبور از جام بیستم ،فراتر از اشک ها و لبخندها
با فوتبال دوستان گلپایگانی از خندق هفده تن تا استادیوم های برزیل
ردپای «سرمایه اجتماعی» و «حکمرانی خوب» در مدیریت شهری گلپایگان
آسیب شناسی تعامل روابط عمومی ها و رسانه ها
معلمی و هنر تسهیل‌گری
نوروز زاینده سرمایه اجتماعی است
گلپایگان و توسعه پایدار
انقلاب کاست و حاج ابراهیم صحت
آخاله پاتوق همشهریان
آیین چراغ خاموشی نیستنام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
سايت يا وبلاگ:
متن پيام:
تصوير امنيتي:


16:59   22 ارديبهشت 1394
کاوه حاتمی
تبریک فراوان خدمت فرهیخته گرامی جناب آقای دکتر جعفری بابت کتاب جدیدشان.

10:39   12 خرداد 1394
محمد کریمی افشار
استاد گرامی جناب آقای دکتر جعفری \rباسلام واحترام ،لطفا در مورد وجه تسمیه توضیح بفرمایید

19:48   12 خرداد 1394
فدایی
تبریک به فرزانه عالی قدر جناب دکتر جعفری

8:31   16 خرداد 1394
محمد کریمی افشار
استاد گرامی جناب آقای دکتر جعفری
باسلام واحترام
لطفا در مورد وجه تسمیه آخاله توضیح دهید

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كلیه حقوق برای پدید آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحید نیكنامی   | به روز رسانی محتوایی : محمود نیكنامی  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |