آخرين به روز آوري سايت چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰

پاييز رباط پيرعلي - محمود نيکناميآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد....


صداي ماندگار - ديه ولايتمون مثل اون قديما نيست - صداي دلنشين استاد محمدعلي سعيدي

بي هُمزبون ، عنوان شعر محلي گلپايگاني ، سروده و با صداي دلچسب استاد محمد علي سعيدي ، شاعر توانمند شهرمان كه در سال 1380 اجرا گرديده است . نكات قابل توجه اين سروده زيبا ، لهجه و گويش واقعي مردم شهر در دهه هاي گذشته ، اشاره به اصطلاحات و ضرب المثلهاي محلي ، يادآوري آنچه در گذشته وجود داشته و ديگر اثري از آن نيست و از همه مهمتر زنده نگه داشتن فرهنگ عامه شهر و اشاره به محصولات معروف هر منطقه و ناحيه است و يك اثر منحصر به فرد را در اين سروده خواهيد شنيد . حتما بشنويد


بازبینی مجدد میراث فرهنگی گلپایگان - محمود نیکنامی

میراث فرهنگی گلپایگان دیر زمانی است که از بین رفته و دیگر امکان بازگشتی برای آن نیست . عوامل زیادی در این نابودی دخالت داشته است ، مهمترین عامل ادعای مالکیت حقوقی افراد حقیقی بر تمام یا قسمتی از این آثار بوده که ظاهرا دلیلی موجه بر تخریب و تغییر کاربری آن بوده است ...ادامه


سوز و ساز پيري ( صداي ماندگار استاد سعيدي )

جناب آقاي محمد علي سعيدي يکي از غزلسرايان ماهر و با تسلط کامل بر ادبيات شعري با صدايي رسا و جذاب ، استعداد بالايي در خلق آثار طنز و به نظم در آوردن آنها دارد اين بار فایل صوتی از استاد با عنوان ( سوز و ساز پیری ) شعری طنز و با ویرایش ( آخاله ای ) سرآغازی از دوران پیری با صدای گرم و دلنشین وي را مي شنويدراستی را علی چه کسی بود؟ و امروز چه نیازمان به علی است؟

می خواهم بی این که از دریافت ها و بررسی های خود چیزی بنویسم یا که به منابع تاریخی و سیره نویسی مراجعه کنم و با ذکر اسناد گسترده کار را پی گیرم، از روح در پرواز و بلندِ در معراج ( علیِّ صافیِ گلپایگانی) که مَست از عشق مولاست و با این سرمستی از عشق ولایت علوی، کلید سعادت را به دست آورده، یاری طلبم. زیرا اوست که از وقتی حبل ولایت مولا بر گردن گرفته، همة بندها و علایق برده ساز را در گسسته، با آزادگی تمام و از راه حُبّ علی، راه حقیقتِ حق را کسب نماید و بر این پیروزی بی مانند به خود ببالد،

محمّدحسن توکّل گلپایگانی


 « راستی را علی چه کسی بود؟ و امروز چه نیازمان به علی است؟ »
در این نوشتة کوتاه پس از مطالعة دقیق و کامل سروده های پیرامون فضایل حضرت امیر(ع) از«رازدل» و یادداشت برداری مطالب، بیشتر مفاهیم و اصطلاحات و دریافت ها و ره -نمودهای آن را گرفته، با ساختاری نوین ونظم گونه و در عین حال حفظ امانت مفاهیم، بزرگ داشت نام و یاد و شهادت امیرمؤمنان را پی می گیرد. با این امید که خوانندة مشتاق راه یافتن را سرشوق آورده، شیفته سار و با آزادمنشی و آگاهی، علی و راه او را دریابد، به او عشق بورزد، مولا و امامش گیرد و سربلند و نستوه بر این گزینش خود ببالد و ببالیم و او و روش کرداری اش را در جامعیّتِ منظومه وار شیوه ساخته، اُسوه گیریم.
می خواهم بی این که از دریافت ها و بررسی های خود چیزی بنویسم یا که به منابع تاریخی و سیره نویسی مراجعه کنم و با ذکر اسناد گسترده کار را پی گیرم، از روح در پرواز و بلندِ در معراج ( علیِّ صافیِ گلپایگانی) که مَست از عشق مولاست و با این سرمستی از عشق ولایت علوی، کلید سعادت را به دست آورده، یاری طلبم. زیرا اوست که از وقتی حبل ولایت مولا بر گردن گرفته، همة بندها و علایق برده ساز را در گسسته، با آزادگی تمام و از راه حُبّ علی، راه حقیقتِ حق را کسب نماید و بر این پیروزی بی مانند به خود ببالد، بالیدن عارفی عاشق و شیفته ساری آزاده. دیگر برای او «خودی» در میان نیست تا مانعی از دریافت های درونی و اندیشة پویای او در تصویر راستین شخصیت بی مثال حضرت امیر (ع) گردد. مگر نگفته اند و نخوانده ایم که: «تمام دین و آیین، اخلاص است». آری! اخلاص، ذهن ها را شکوفا می سازد، پرده های نادیدنی نادرستی و ناراستی و ریاکاری و آشفته گفتاری و احیاناً در هم آمیختن حق و باطل و مصلحت را به جای حقیقت قرار دادن و ... ،کنار می زند. در این حال، زلال روح و اندیشه و دریافت و عشق و ایمان است که در جاری کلام، خود را می نماید. در نتیجه خواننده رامغناطیس وار جذب کرده، به هیجان می آورد. شور و حال و ایمان او را می افزاید و سخنش را نوش وار می نیوشد – نه که تنها بشنود و از آن درگذرد. این مورد در سراسر «راز دل» و دربافت همة سروده ها ملموس و محسوس است. در جایی می سراید:

هوای دوست سرم بود و بی هوا و هوس       در این مسیر به یک مقصد خالصانه شدم
نه بهـر صـید کـسی جـانمـاز بـگشـادم       نـه بـا ریـا پـی تــسبیح دانـه دانـه شدم


و با «اختیار» و «آزادی» خویشتن را در بند بندگی معشوق (اللّه) می سازد و در نتیجه هر بند و هر دام را درمی گسلد، حتّی وجهة فقاهت را! با آزادگی و آگاهی و سادگی زندگی می کند و زمزمة عشق و عرفان و ایمان را به نظم می آورد. و با این نگاه و دریافت است که حضرت امیر (ع) را می شناساند. شناساندنی جامع و به گونه ای که بتوان و بشود او را اُسوه گرفت.
بنابراین پرسش این است که: علی چه کسی بود؟ با چه ویژگی های اخلاقی و رفتاری...
چه کرد و چه شیوه ای را در گذار حیات از آغاز تا پایان در پیش گرفت؟ و امروز چه نیازمان به علی است؟ آن هم نه تنها مسلمان و شیعه؛ که بشریت در هر جا و در هر سرزمین، از شرق تا غرب و تا همه جا و با هر بهره وری فکری و فرهنگی و مدنی و زیستی، از هر نژاد و رنگ و آیین و ملّیّت ...
پاسخ روشن است. علی (ع) یک عینیّت کرداری است آن هم به گونه ای که یک انسان باید باشد و هست، نه یک وجود افسانه ای و ذهنی و اُتوپیایی. علی، امام است و اُسوه و «مَعْلَم طریق» – نشانة راه و رفتن و به مقصد درست انسانی که هدف از آفرینش انسان است، رسیدن. همان که حضرت رضا (ع) در "تحف العقول" و در بیان ویژگی های امام آورده است.
و سُرایندة «راز دل» دُرّ ثمین وجود علی (ع) را چونان که کشف عرفانی می نماید و فرا می دهد و معرّفی می کند. و بی پرده و با شور و شعوری عالمانه می گوید: علی است نور مجرّد و یگانه مظهر یزدان، هدف ز خلق عالم و آدم است و خلاصة دوران.
آری ! آری !   
                                                                                                                                                                                                                                    
آن که بـــاشد سِـــرّ ســرمد، افتخـار عالــم و آدم، خالـص مجـد و شرف،
                                                                    فیض نخستین است علی.
خســـرو عالــــم، ولــــیِّ ایـــــزد دادار، قطب امـکـــان، مـرد میــدان،
                                                                    عالـــم عامـــل، علی.
آیــــت ایـــــزد به حق و والـــی مُلک ولایـت، رهبــــر اهل یقیــــن وُ
                                                                     اعـــلم اُمّـــــت علی.
روح تقـــــوا، معدن رحمت، قــــائل قولِ سَلونی، شــــافع روز جــــزا وُ
                                                                     ســاقی کـوثــــر علی.
نور حقّش در جبین و سیّد اهل تُقی، جانشین حضرت خاتم، مصطفی را بازوی محکم؛
                                                                     آیــت عُـظـمی عـلـی.
مُعرض از دنیـا، بـای بسم الله، تـالی قرآن، پیشوای اهل حال و نور اهل دل،
                                                                     عـروه الـوثـقـی عـلـی.
       

   به هر روی، علی (ع) جان علم بود و روح تقوا. نه او از حق نه حق از او جدا بود، که فانی بود اندر حَیّ سبحان و مظهری کامل از « لو کُشِف الغطاءُ ما ازددتُ یقیناً »

    در مقـام معـرفت در رتبه ای دارد قـرار      حق تعالی گر شود بر فرض فـاش و آشکار 
    بر یقین او نیفزاید مزیدی بی گمان             جامع اضداد بود آن رهبر والا مکان

       
  آری ! سخن بر سر شناخت و شناساندنِ صدای عدالت انسانی است، آن که گاه عبادت چو رو کند به خدا، ز دیده اشک چو ابر بهار می ریزد. همان وجودی که علم ز هر سوی او بود جاری، به سان آب که از آبشار می ریزد. یگانه حامی ناتوان و فقیر، که بار طعام و غذا نهاده به دوش،  شبانه در کف مسکین زار می ریزد. به نام اوست که باران ابر رحمت او، به امر حق بر صغار و کبار می ریزد. ولی فسوس و صد افسوس که صوت عدالت گشت خاموش، در آن زمان که خون شریفش به دامن محراب، به جرم حق طلبی، نا به کار می ریزد!
اصــل ایـمـان، عـلـم و عـرفـان، مــرد مــردان، مــقـتـدای صـالـحـیـن،
                                                     رهـبـر و مـولا عــلــی.
سالـک راه حـقـیقـت، عـدل و انـصـاف و مـروّت، پـیـشـوای اِنـس و جـانّ،
                                                      آن حـاکـم والا عــلـی.
ناصر پـیغمبر و فـاتح در احـزاب و بـدر و خـیبر است، در شجـاعت اَشجـع و
                                                       اندر سـخا، اَسخی علی.
عالـم عـلم لـدُنّی، عـارف کـامل، بـنـدة صـالـح به قـرب حـق شـده واصـل،
                                                       مصطفی رایار بی همتا علی.
مقصد از اُمّ الکتاب و هَـل اَتـی، تالی قرآن مستحکم، هم به شأنش اِنّـما نازل،
                                                       از خــالـق یـکتـا علی.
هم صراط مستقیم وُ عِنده علمُ الکتاب،شب به قـرآن و نماز و ذکر حیّ

                                                   داور وُ تـــقــــوی عـــلــی.
در رتبة عین الـیقین، سر دفتر عـرفان و دین، نور خدایش در جـبین،
                                                       باشد ایــــن آقـــا عــلــی.
من یکی بی پـرده گویم: حقّ مظلومی نشـد پامالِ ظلم ظالمان، تا حکومت بود با آن 
                                                         والــــی والا عــلـــی.
در حدود سلطه اش هم ضعیف از عدل و دادش در امان، هم قوی از ظلم کردن ناتـوان
                                                          زه، زهــا مــولا عـلـی!
دیده بگشا و بخوان: هم توانگر در حدود خود روان، هم فقیر از لطف او آسـوده جان
                                                        
ای خوشا! آن حاکم دانا علی.
پس:
هر کسی را در جهان، عشق الهی بر سر است         هر که مـؤمن باشد و اندر ره پیـغمبر است
هر کسی را در مسیر زندگی، حق محور است     بی سخن، روشن دل او از ولای حیدر است 
                                  زین در خانه نخواهد رفت در جای دگر
                                  او خدا نبْوَد بـشر باشد ولی کَیْفَ بشر؟
!
                                               

                                                          تنظیم کننده: خرداد 97  محمّد حسن توکل گلپایگانی

با تشکر از خانم زهرا صداقت که در تنظیم نوشتة بالا با دقت مطالب را تایپ کردند.

اين مطلب تاکنون 7500 بار مشاهده شده است.
مطالب مرتبط با محمّدحسن توکّل گلپایگانی

به مناسبت زادروز رسول اکرم اسلام (ص)
فاطمه‌ی زهرا، نمونه‌ی انسان تمام
بازهم: علی، امیر مؤمنان
سقراط اسطوره یا حقیقت!
پروین اعتصامی (اختر چرخ ادب)
فاطمۀ زهرا(س) ،« کوثرنبوّت »
پیش درآمدی بر: حافظ شیرازی، رندی معترض!
راستی را علی چه کسی بود؟ و امروز چه نیازمان به علی است؟
کجا خیزد از کار بی داد ، داد ؟نام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
سايت يا وبلاگ:
متن پيام:
تصوير امنيتي:


9:0   02 مرداد 1397
محمدعلی خرمی
خیلی ممنون از مطالب زیبا واستادانه جناب آقای توکل در مدح مولا علی(ع)

3:27   18 مرداد 1397
محمدعلی خرمی
خیلی ممنون از مطالب زیبا واستادانه جناب آقای توکل در مدح مولا علی(ع)

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كليه حقوق براي پديد آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحيد نيكنامي   | به روز رسانی محتوایی : محمود نيكنامي  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |