آخرین به روز آوری سایت شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲

آمده بالین بابا گوهرِ درّدانه ای* بر سر و سینه زند در کنج غربت خانه ای* سوخته بال و پرش از غم ولیکن ناتوان* دور شمعِ عسگری پر می زند پروانه ای* - شهادت امام حسن عسکری تسلیت بادآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...داروهای مورد استفاده در فلج مغزی کودکان


" ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟

ﺗﺎ 10ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ! ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!! ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ! .....چرا جهان فردا به انرژي هسته‌اي نياز دارد?
نيروي هسته‌اي مانند انرژي خورشيدي? باد و آب? مي‌تواند بدون توليد دي‌اكسيد كربن يا انتشار ساير گازهاي گلخانه‌اي برق توليد كند. تفاوت اساسي انرژي هسته‌اي در آن است كه اين انرژي تنها گزينه‌اي است كه مي‌تواند منابع گسترد? الكتريسيته پاكيزه را در مقياس جهاني توليد كند....

يهوديان گلپايگان
محله يهوديان در شهر گلپايگان جداگانه و در قسمت جنوبي مسجد جامع و متصل به بازار محله بوده است. يهوديان بيشترشان به مشاغل بزازي و تجارت انواع پارچه و خريد و فروش عتيقه جات و خرمهره و داروهاي گياهي و سنتي و امور پزشكي اشتغال داشتند . برخي از خانواده هاي فقير يهودي در تهيه و فروش مشروبات الكلي دست داشتند...

سيماي فرزانگان ۱ - دكتر علي عميدي
? دكتر عميدي در دانشگاه اهواز ? با ديد و دانش و تجربه‌هاي ارزنده‌ي خود افتخار آفريد . بعد از مدتي كوتاه يك كتاب در زمينه احتمال منتشر كرد و بر اساس پژوهش‌هاي لازم و توانا?ي بالا در آموزش به درجه دانشياري و معاونت دانشگاه اهواز نا?ل گرديد . خدمات علمي و اداري سودمند دكتر عميدي همواره زبانزد همكاران او مي‌باشد و فراموش نمي‌شوند . چه حيف كه در آغاز انقلاب او هم مانند برخي خدمتگزاران دلسوز ? به خاطر موقعيت اداري مورد بي‌مهري قرار گرفت و مجبور شد به تهران كوچ كند...

ظرايفي طنز اميز از زندگي مشترک
زندگي مشترک واقعا نااميد کننده است . سال اول مرد حرف ميزنه زن گوش ميکنه . سال دوم زن حرف ميزنه مرد گوش ميکنه . سال سوم هر دو حرف ميزنند اما هيچ کدوم به حرف اون يکي گوش نميکنه.
وقتي که زوج جووني به يکديگر لبخند ميزنند ? همه ميدونند چرا لبخند زدند ? اما وقتي زوجي که ده سال پيش با هم ازدواج کرده اند به هم لبخند ميزنند همه از لبخند شون تعجب ميکنند!

نکته‌هاي مثبت انديشي
اگر امروز کوچکترين تغيير مثبتي در زندگيت بوجود آوري? روزت را در حالي تمام ميکني که از آغاز روز يک گام جلوتر رفته اي. اگرکوچکترين قدمي در جهت تحقق روياهايت برداري ? امروزخود رادر مسير مثبتي حرکت کرده اي. لحظات به سرعت سپري ميشوند . چه از انها استفاده کني و چه استفاده نکني!

اندرحکایت بیماری 20
به خاطرلقمه نانی که به فرزندمان می دهیم اینقدر براومنت نگذاریم و به رخ او نکشیم.نوجوانان گلهای نوشکفته ای هستندکه با اندک نسیم بی توجهی پژمرده می شوندچه رسدبه تندبادغضب وعصبانیت ها وطوفان تنبیه های بدنی که آنها را ریشه کن می سازد. این درست نیست که از کودکان بیگناه و نوجوانان کم تجربه برآوردن آرزوهای دست نیافت خودرا انتظارداشته باشیم.

رمز و راز جاودانگی
تختی در دوران زندگی ورزشی اش رکورد دار شرکت در المپیک ها و کسب بیشترین مدال از این آوردگاه بود. در چهار دوره المپیک حضور داشت و حاصل آن یک طلا دو نقره و یک عنوان چهارم بود که در کشی ایران این امر اتفاق نادری است. جهان پهلوان علاوه بر قهرمانی به لحاظ رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی شهره خاص و عام بوده است.او زندگی خود را وقف مردم کرده بود. شادروان تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر و مهارت بود چنان که سه بار پهلوان ایران شد و هر بار کشتی گیران نامداری را مغلوب کرد.

انسان محور توسعه است
اشاره: سازمان جهانی یونسکو با مشارکت سازمان جهانی کار (ILO) در سال 1966 ، 5 اکتبر مصادف با 13 مهرماه را به عنوان روز جهانی معلم به دنیا معرفی کرد. به مناسبت این روز نوشتار زیر ران ملخی است که تقدیم سلیمان‌های وادی دانش و معرفت می‌گردد.

ماه و پلنگ
چرا صفت زشت حسادت در ما رشد مي‌كند? چرا دوستاني كه دم از يكرنگي و صميميت مي‌زنند? اين‌گونه آلوده مي‌شوند كه از پيروزي يكديگر نگرانند? به نظر من بزرگترين علت? رفتار سراسر تبعيض در محيط زندگي و جامعه‌ي ماست.از پدر و مادر و اطرافيان و بستگان گرفته تا معلم و مربي? وسا?ل ارتباط جمعي? بروكراسي اداري و ... اين آتش نهفته در زير خاكستر وجود افراد را شعله‌ور مي‌سازند.
وقتي رفتار والدين نسبت به فرزندان دوگانه است? زماني كه در كلاس درس? معلم به عده‌اي خاص توجه دارد و سايرين حتي از نگاه او محرومند? مادامي كه يكي بيش از حد لازم تشويق مي‌شود و ديگري در عين استحقاق? مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد? وقتي افراد جامعه از حقوق شهروندي يكسان برخوردار نيستند و... فساد و فقر كه مولود ناميمون تبعيض مي‌باشند? جامعه را فرا مي‌گيرد و درخت نامبارك حسادت در تار و پود وجود افراد مستعد ريشه مي‌دواند.

معلم قافله‌سالار عشق است (3)
اکنون روی سخن من با بازنشستگان بزرگوار به ویژه فرهنگیان عزیز است. بازنشستگی از حوادث و اتفاقات مهم زندگی است و تاثیر شدید و قابل توجهی در حیات روانی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی افراد دارد. در آسیب‌شناسی این دوران، دانشمندان و روانشناسان اعتقاد دارند که این تنها کهولت نیست که انسان را زمین‌گیر می کند، بلکه احساس بیهودگی و ثمربخش نبودن است که وی را در هاله‌ای از ناامیدی و فراموشی قرار می‌دهد. برای مبارزه با این بیماری روانی چه راه‌کارهایی وجود دارد�

معلم قافله‌سالار عشق است (2)
برای یک معلم عاشق کلاس درس معبد و تخته‌ی سیاه محراب است . وقتی دوران بازنشستگی او فرا می رسد ، غمی جانکاه سرتاسر وجودش را فرا می گیرد . او بسان کودکی است که از آغوش گرم و پر از مهر مادر جدا می شود . همچون ماهی ای است که از امواج خروشان دریا جدا می شود و دریک تنگ بلورین محبوس می گردد . آخر او زنده دلی بوده است که یک عمر سرخی ناب شقایق را کاشته و به هر دانه که در خاک سر رویش داشته � طعم شیرین شکفتن آموخته است . اکنون نی وجودش از نیستان جدا شده بدین سبب است که از درد فراق می نالد.

معلم قافله سالار عشق (1)
هر چند هر روز روز معلم است اما دوازدهم اردیبهشت ماه ( شهادت استاد مطهری ) در تقویم ما روز معلم نامگذاری شده است امسال اردیبهشت ماه مقارن است با ولادت بزرگ پرچمدار یکتا پرستی و معلم بشریت حضرت محمدبن عبدالله (ص) پیامبر آزادی و آگاهی و قدرت و میلاد پیشوای راست گفتار مذهب جعفری امام جعفر صادق (ع) که به باور من زاد روز این بزرگ مردان تاریخ روز معلم است .طلوع آفتاب محمدی (ص) و ستاره ی فروزان دودمان علوی را به انسان های آزاده و تشنه کام عشق و محبت و خردورزی تبریک می گویم.

بر فراز کهکشان‌ها
همه‌ی اینها درست. من قبول کردم. اما آیا شما با چهار بار حج تمتع و شش بار حج عمره برای یک نفر موافقید در حالی‌که من در همسایگی همین‌ آقا خانواده‌ای آبرومند را می‌شناسم که از نعمت پدر محرومند. دختر این خانواده مظهر ایماننجابت و پاکدامنی است. دوره لیسانس ادبیات را در دانشگاه تمام کرده با قالی‌بافی مخارج تحصیل خود و خواهر و برادرانش را فراهم می‌کند. به تازگی نامزد شده است. اما آه در بساط ندارد که مختصر جهیزیه‌ای تهیه کند و به خانه‌ی شوهر برود. همیشه ساکت و آرام است. ام سکوت دردناک او از غوغای دلش خبر می‌دهد و سردی آرام زندگیش سوز ناآرام روحش را حکایت می‌کند.

لهجه‌ي گلپايگاني شكر است
مادر بزرگم مي گفت : قلاغ ها روي درخت نارون توي حياط جمع مي شوند و خانه را روي سرشان مي گذارند . نمي داني چه سر و صدايي به پا مي کنند ! من پرسيدم : ? منظورتان کلاغ است? ? مادر بزرگ از بالاي عينک ته استکاني اش نگاهي به من کرد? لبخند زد و گفت ? نخير منظورم همان قلاغ بود?
من گفتم : ? ولي پرنده هاي توي حياط کلاغ هستند.? مادر بزرگم به حرف من خنديد و گفت : ? نخير ? آن ها قلاغ هستند . من خوب مي دانم . اگر باور نمي کني از خودشان بپرس که اسمشان چيست .

آواي چلچله‌ها
در هر انتخابي بايد اين ويژگي‌ها را در نظر گرفت:
الف- آگاهي. شما بايد نسبت به انتخاب خود با آگاهي كامل و عالمانه عمل كني.
ب- آزادي. بايد آزادانه و به دور از هرگونه تحميلي به رشته مورد علاقه‌ات بروي
ج- علاقه داشتن. در هر انتخابي علاقه شرط لازم و اوليه است اما كافي نيست. بايد در خود توانايي انجام آن را سراغ داشته باشي.

گلبانگ توحيد در طلوع شقايق
فلسفه اش را نمي دانم. اما مي‌دانم از واجبات است. گفتم: اين امر واجب را خداوند به احترام تلاش يك زن در جستجوي آب براي فرزندش مقرر فرموده است. ميلياردها زن و مرد مسلمان اگر به مكه روند براي بزرگداشت خاطره فداكاري هاجر همسر ابراهيم خليل (ع) اين مراسم را به جاي مي‌آورند. شما مي دانيد كه خداوند با ميلاد فاطمه(س) به پيامبر بزرگ اسلام كوثري عنايت فرمود كه زلال وجودش نگين درخشاني بر انگشتري امامت است? اكثر مردان بزرگ عالم موفقيت خود را مرهون فداكاري و همراهي و همدلي زنان پارسا و بلندمرتبه مي‌دانند. چگونه به خود اجازه مي‌دهيد گلواژه هاي هستي را در انديشه و عمل پرپر كنيد?

از سكون مرداب تا خروش دريا
من نيز از تبار محرومان اين جامعه ام و رو به قبله اين قبيله دارم.
"پدرم يك كاسب ساده بود و درآمدي نداشت. ما هم در يك اتاق زندگي مي كرديم. من كلاس دوم دبيرستان بودم و كتاب تاريخ نداشتم. قيمت اين كتاب 28 ريال بود. آن روز پدرم فقط 2 ريال فروش داشت. فقط 2 ريال. با آن 2 ريال يك دفترچه 60 برگ خريدم و كتاب تاريخ يكي از دوستانم را براي يك شب امانت گرفتم و كتاب نويسي را در گوشه اي از اتاق زير نور يك چراغ زنبوري شروع كردم. شب پاورچين پاورچين پيش مي رفت. سحرگاهان خواب مرا ربود. ناگهان بوي سوختن كاغذ مشامم را آزرد. از خواب پريدم. چراغ درغلتيده بود و دفترچه سوخته بود. اما من تسليم وضع موجود نشدم. كارنامه ام گواه است كه هر سه ثلث از اين درس نمره 20 گرفتم."

بين مرگ و زندگي
بسيار آشفته و ناراحت شدم . سرم درد گرفت و جلو ديدگانم تاريك شد. چه بايد كرد ?افكاري گوناگون مرا به خود مشغول كرد آيا بايد برخورد فيزيكي كنم ? آيا تنبيه نتيجه مثبت ميدهد ? بهتر نيست مساله را در كلاس عنوان كنم و با پند و اندرز او وديگران را متوجه زشتي كار نمايم ? در اين صورت اين راز پنهان بر ملا مي شود و اشاعه آن ناپسند است . تازه نتيجه چه خواهد شد ? خوب است موضوع را با مس?ولين دبيرستان و ساير همكارن در ميان بگذارم . اين راه را هم نپسنديدم. حفظ آبرو و شخصيت او برايم مهم بود.?

چارلی چاپلین به راستی یک معلم بزرگ است
هنر بیش از آنکه دو بال دور پرواز به انسان بدهد اغلب دو پای او را نیز می‌شکند . وقتی به آنجا رسیدی که یک لحظه خود را برتر از تماشاگران رقص خویش بدانی همان لحظه صحنه را ترک کن و با اولین تاکسی خودت را به حومه پاریس برسان من آنجا را خوب می‌شناسم از قرن ها پیش آنجا گهواره بهاری کولیان بوده است در آنجا رقاصه‌هایی مثل خودت را خواهی دید زیباتر از تو چالاکتر از تو و مغرورتر از تو. آنجا از نور کور کننده نورافکن‌های تاتر شانزلیزه خبری نیست نورافکن رقاصان کولی تنها نور ماه است . نگاه کن خوب نگاه کن آیا بهتر از تو نمی‌رقصند اعتراف کن دخترم همیشه کسی است که بهتر از تو می‌رقصد همیشه کسی است که بهتر از تو می‌زند و این را بدان که در خانواده چارلی هرگز کسی آنقدر گستاخ نبوده که به یک کالسکه ران و یا یک گدای کنار جاده حرف نا مربوط گفته باشد.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كلیه حقوق برای پدید آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحید نیكنامی   | به روز رسانی محتوایی : محمود نیكنامی  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |