آخرین به روز آوری سایت شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲

ماه فروماند از جمال محمد * سرو نباشد به اعتدال محمد*قدر فلک را کمال و منزلتی نیست*در نظر قدر با کمال محمد*وعده دیدار هرکسی به قیامت *لیلة اسری شب وصال محمد*آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی *آمده مجموع در ظلال محمد*عرصه گیتی مجال همت او نیست*روز قیامت نگر جمال محمد* میلاد تان مبارکآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...نقش فسفولیپید های غشاءسلول در دارو رسانی به سلول های هدف


" ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟

ﺗﺎ 10ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ! ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!! ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ! .....


وجه تسمیه گلپایگان
درباره کلمه گلپایگان ووجه تسمیه آن تا کنون نظرات مختلفی بیان شده است.
عده ای گلپایگان را کوهپایگان خوانده اند . شاید به تناسب اینکه اطراف گلپایگان را کوههای نسبتاً مرتفع محصور نموده است . و حال آنکه شهرستان گلپایگان جلگه وسیع ومسطحی است که زمین های صاف هموارو قابل کشاورزی آن فقط در کنار یکی از دهات گلپایگان بنام (قالقان) تپه ای وجود دارد.

اصطلاحات آب و هوایی گلپایگان
در منطقه‌ی گلپایگان همانند بسیاری از نقاط وسیع ایران‌زمین که اقتصاد کشاورزی و دامداری اساس زندگی مردم را تشکیل می‌دهد ارتباط بسیار نزدیکی با آب و هوا و تغییرات جوی دارد.سرمای سخت در مهر و امکان سرما زدگی وجود دارد. در بهار هم تا دهم اردی‌بهشت امکان یخ‌ بندان هست که به آن سرمای چهلم عید می‌گویند.

ذکر تاریخ گلپایگان در اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7
شهر ما گلپایگان به تبع حوادث و مصائبی که در طول تاریخ گریبانگیر کشور عزیزمان ایران بوده است،دورانهای متفاوتی از نعم و نقم را به خود دیده است. مطالعه تعدادی از این دورانها ،خوشبختانه به جهت اینکه در نوشته های تاریخی ضبط گردیده است برای ما امکان پذیر است. یکی از این حوادث سرگذشت بانی معروف قلعه جمال می باشد که تا امروز آوازه بانی و بقایایی از بنا برای ما باقی مانده است. در قسمتی از کتاب تاریخ یمینی به نام حوادث ایام شرحی از این مرد معروف ذکر شده است. لازم به ذکر است که این دوران مصادف با انقراض سلسله سلجوقی و استیلا خوارزمشاهیان و سپس حمله مغول می باشد که هر کدام از این حوادث به نوبه خود گلپایگان را تحت تاثیر خود قرار داده است.


1

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كلیه حقوق برای پدید آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحید نیكنامی   | به روز رسانی محتوایی : محمود نیكنامی  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |