آخرین به روز آوری سایت شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲

آمده بالین بابا گوهرِ درّدانه ای* بر سر و سینه زند در کنج غربت خانه ای* سوخته بال و پرش از غم ولیکن ناتوان* دور شمعِ عسگری پر می زند پروانه ای* - شهادت امام حسن عسکری تسلیت بادآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...داروهای مورد استفاده در فلج مغزی کودکان


" ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟

ﺗﺎ 10ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ! ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!! ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ! .....آم باقر یادت می‌آد؟

م. گلپایگانی

ام باقر

ام باقر �اون شی �که �رفتیم �لی هارون �یادته�

رد او �سگ دو �زدیم �تا �جوق سنجون �یادته�

حیلیت وقتی چروند شیدر بیب خاله بتول

زون بسته� هی داد کشید �ای نامسلمون �یادته�

لی� تندیر من� نشستم� تاکه� مانقو�� نکنم

تو حروم لقمه چپیدی� تو� دومادون����� یادته �

آم رسول رو پاخو�ه حق تو هشت تو دومنت

لقرونت� شد� سیا� با� چوق� گورون����� یادته�

یلور� جل افتادی�� تل بالا�� تو� صندوق خونه

تا�� افاقه��� بکنه��� دوا و درمون� ��یادته �

منو هشتی� در� رباطت� تک و تنها���� امحله

خودت� رفتی تو خونه� با� مشتی قربون یادته�

پام� یوار� لیزخورد و افتاد بسرتو چال مامیش

کشالم��� لحرمه�� و��� دستم�� دلنگون��� یادته �

تو محله� همه� از�� کارای��� تو��� ذله��� شدند

چه� کشید� از دست تو��� ملا سلیمون�� یادته �

یاد� اون شبا� بخیر� که� تا�� طلح��� نخوابیدیم

می شکستیم تنده � تا وقت خروس خون یادته �

یاد اون� روزی� که� با� سازین��� بار هل مکو

حله قوقو� کردیم� و� رفتیم� دم آسمون�� یادته �

یادم اومد� دور مطوق� خاله صغرا� چیده� بید

سونگه� و� بادیه� و� دوری� و� غزقون یادته �

یاد اون� روزی� که� آخاله تقی�� پکا� نیورد

شیرجه زد تو روخونه بی لنگ وتمون یادته �

من� ز� قیلون چاق کنه� غیه کشون� می د�یدم

تا رسیدم� آخرش� تا�� حیض میدون��� یادته �

امحله� مش رمضون می خواست که خرمن ورکنه

داد� به دست ما دوتا �� پنج شیش تا هرچون یادته �

هرچونا� تو دستمون و ما� سلندر� تا غروب

هرچه� وایسادیم � نیومد�� باد هیشون�� یادته �

او یه آله� شد� سوار یابو و� سک داد� و� رفت

تشنه و� گشنه�� منو وتو�� وشت و ویلون� یادته �

هی� بشد� گفتم� که� جلوا� � تو� گفتی� اسلاری

من النگاتت شدم� � تا� اسفرنگون��� یادته �

دایی غضنفر� بس که� وریو� بید� داکی چی� کرد ورفت

آخه� میخواست� برسد� به�� حنابندون�� یادته �

ام باقر� ازتو بعید است� که�� بری�� لشمه خوری

ترشاله�� می کشدد��� ای بچه نادون��� یادته �

هی� شلنگ تخنه� زدی� آتیشکی � حکیم� که گفت

زیر سول� رفتی� چکا �� از ترس بارون�� یادته �

سولاخو� را�� واهشتی� شغال اومد� مرغا� را� خورد

همه ی�� مرغا �را�� کرد�� یلا ویلشگون� یادته �

من رفتم عسل� بیارم� یک گارسی �� از� دم حیض

دنده� زد��� پاچشماما��� کنار باردون�� یادته �

پاتا بست� با� گرچین و� سندرمه� � محکم به درخت

کرچالی� تا کوفت� و هی� داد کردی� نن جون� یادته �

دن اوه� و� کشکوار� یپیش� شده� کار��� گاگام

مند مورش�� میکنه���� کرده چایمون��� یادته �

کردیه� خوانساریا� رفته� به� کوه� چکار کنم �

کلپیش� و� آذیله�� نیست� سرده زمستون� یادته �


واژه‌ها

ام باقر : عمو باقر
لی : لب � کنار
جوق : جوی آب
حلیت : کره الاغ تون
شیدر : شبدر
تندید� : تنور
مانقو : سینه پهلو
دومادون : هواکش تنور
هشت : گذاشت
لقرونت : ران پا
یلور : مدتی
جل افتادی : بستری شدی
تل بالا : طاق باز
رباطت : خانه ات
امحله : آن زمان
چال ما میش : گودالی که برای نگهداری بعضی محصولات کشاورزی در خانه می کنند
لحرمه : مجروح
دلنگون : آویزان
طلح : طلوع صبح
تنده : تخمه
سازین : طناب از نی بافته شده
هل مکو : شیرین بیان
حله قوقو : تاب خوردن
دم آسمون : قریه ای در گلپایگان
مطوق :آ شپزخانه
سونگه � بادیه � دوری � غزقون : ظروف آشپزخانه
پکا : تحمل
قلیون چاق کنه : محلی بیرون شهر
غیه : فریاد زنان
حیض میدون : فلکه معروف شهر
هرچون : وسیله ای که با آن کاه را از گندم جدا میکنند
سلندر : معطل
باد هیشون : باد دادن گندم
یه آله : یک وری
وشت و ویلون : سرگردان
اسلاری : اشاره ای� با انگشت ایما� در بازی بچگانه
النگاتت : معطل تو شدن
وریوبید : دستپاچه شد
داکی چی : سرک کشیدن
لشمه خوری : چیزهای متفرقه زیاد خوردن
ترشاله : برگه زرد آلو
سول : ناودان
سولاخو : سوراخ آب
واهشتی : باز گذاشتی
یلا و یلشگون : لت و پار
گارسی : کمی
حیض : حوض آب
دنده : زنبور
باردون : کندوی عسل
گرچین � سندرمه : دو نوع طناب� که از پنبه و پشم ساخته می شود
دن اوه : دهن دره
کشکوار : کش و قوس
یپیش : پیوسته
گاگام : برادرم
مند مور : لرز
چایمون : سرما خوردگی
کردیه : افسانه ای در زبان عامیانه که هر گاه کرده به کوه برود� برف زیادی خواهد آمد
کلپیش : گیاهی وحشی� که هیزم می شود
آذیله : نوعی هیزم است که از مدفوع گاو درست می کنند


این مطلب تاکنون 7189 بار دیده شده است.

شما هم چند كلمه بنويسيد

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كلیه حقوق برای پدید آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحید نیكنامی   | به روز رسانی محتوایی : محمود نیكنامی  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |