آخرین به روز آوری سایت شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲

آمده بالین بابا گوهرِ درّدانه ای* بر سر و سینه زند در کنج غربت خانه ای* سوخته بال و پرش از غم ولیکن ناتوان* دور شمعِ عسگری پر می زند پروانه ای* - شهادت امام حسن عسکری تسلیت بادآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...داروهای مورد استفاده در فلج مغزی کودکان


" ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟

ﺗﺎ 10ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ! ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!! ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ! .....علی را چه بنامم؟

مهدی سهیلی

علی را چه بنامم؟
                             
                           
   مهدی سهیلی*

                                        
 
                                                              گردآورنده: علی‌اکبر جعفری
                                                                 jafari545@yahoo.com 

علی را چه بنامم �

علی را چه بخوانم �

ندانم� ندانم

ثنایش نتوانم� نتوانم

* * * *

علی دست خدا بود

علی مست خدا بود .

علی را چه بنامم �

علی را چه بخوانم �

ندانم ندانم

ثنایش نتوانم نتوانم

* * * *
علی پرتو خورشید امامت

علی عطر خوش باغ کرامت

علی قامت مردی به قیامت

چه گویم که در این مرحله گنگ است زبانم

علی را چه بخوانم � ندانم . ندانم

ثنایش نتوانم. نتوانم. نتوانم

* * * *
خدا خواست که خود را بنماید .

در جنت خود را به رخ ما بگشاید .

علی را به همه خلق نشان داد .

علی رهبر مردان صفا بود

علی آینه ی پاک خدا بود

علی معنی تسلیم و رضا بود

علی زینت شب های دعا بود

دویده است عجب مهر علی در رگ و جانم

علی را چه بنامم�

علی را چه بخوانم�

ندانم� ندانم

ثنایش نتوانم� نتوانم

* * * *

علی گر چه خدا نیست

ولیکن ز خدا نیز جدا نیست

برو سوی علی تا که وفا را بشناسی

ببر نام علی تا که صفا را بشناسی .

اگر آینه خواهی که به بینی رخ حق را

علی را بنگر تا که خدا را بشناسی .

چه گویم سخن از او� که نگنجد به بیانم

ندانم که سخن را به چه وادی بکشانم �

ندانم� ندانم

ثنایش نتوانم� نتوانم

* * * *

علی عطر حقیقت

علی مرد طریقت

علی مرهم دلهای خراب است

ره کوی علی راه صواب است

اگر راه علی را نروی نقشه ی تو نقش بر آب است

من از نام علی . عشق علی در هیجانم

علی را چه بنامم�

علی را چه بخوانم�

ندانم� ندانم

ثنایش نتوانم� نتوانم.
 

این مطلب تاکنون 6721 بار دیده شده است.

شما هم چند كلمه بنويسيد

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كلیه حقوق برای پدید آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحید نیكنامی   | به روز رسانی محتوایی : محمود نیكنامی  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |