آخرین به روز آوری سایت شنبه 13 خردادماه ۱۴۰۲

نمایی از مسجدجامع گلپایگان سال 1380 - محمود نیکنامیآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...آلبومین تراپی


اردیبهشت اناربار


معلم و شاگرد - حکایتی که لازم است همه معلمین مطالعه کنند

خانم "تامپسون" معلم کلاس پنجم ابتدائی در اولین روز مدرسه مقابل دانش آموزان ایستاد و به چهره دانش آموزان خیره شد و مانند اکثر معلمان دیگر به دروغ به بچه ها گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد. اما این غیر ممکن بود. چرا که در ردیف جلو پسر بچه ای ...


" ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟

ﺗﺎ 10ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ! ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!! ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ! .....


گلپایگان - صدای ماندگار مرحوم جهانبخشی

صدای دلنشین شادروان احمد جهانبخشی با عنوان ؛گلپایگان؛ توصیفی از شهر کهن در مرکز ایران با فرهنگی غنی و با لهجه محلی توسط ایشان که در فروردین سال 1381 توسط سایت آخاله از آن مرحوم ضبط گردیده استگره کور وضعیت دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی
[13 ارديبهشت 1401]

 

اکو نیوز گزارش می دهد

گره کور وضعیت دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اقتصاد ایران: گلپایگان _ کلیه حساب های دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، از جمله حساب حقوق و اعتبارات به بانک ملی خمینی شهر شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل یا در حال انتقال می باشد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،در گفت و گویی که با برخی از کارکنان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان انجام شد آنها گفتند :

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین مراکز علمی و پژوهشی در منطقه وسیعی در مرکز کشور بوده (شامل مناطق غربی استان پهناور اصفهان، جنوب استان مرکزی و شرق استان لرستان) و تاثیرات فراوانی در ارتقای علمی و پژوهشی این منطقه و کمک به رشد صنعت آن نموده است.
اینک با اجرای طرح الحاق این دانشکده به دانشگاه صنعتی اصفهان علاوه بر بروز مشکلات بسیار زیاد و تضعیف این دانشکده و همچنین بروز خلل در روند پیشرفت آن ، با اعتراضات شدید مردم، معتمدان و نخبگان شهرستان گلپایگان روبرو شده ایم.
با توجه به موارد ارائه شده در زیر، الحاق این دانشکده به دانشگاه صنعتی اصفهان به هیچ وجه مورد قبول نبوده و مراتب اعتراض شدید خود را اعلام می داریم.

موارد ذیل دلایلی است که نشان می دهد این دانشکده در شرایط الحاق قرار ندارد و می بایست مستقل مانده و تبدیل به دانشگاه شود:

1. طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی برای دانشگاه های نوپا و با سابقه کمتر از 15 سال طراحی و تعریف شده بود اما متاسفانه در مرحله نخست به سراغ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان با بیش از 26 سال سابقه علمی و پژوهشی آمده اند.

2. این طرح برای مراکز آموزش عالی کوچک که توان تبدیل شدن به دانشگاه را نداشتند تعریف شده بود و نه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، با بیش از 47 عضو هیات علمی تمام وقت و 50 عضو غیر هیات علمی و بیش از 1100 دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف.

3. با توجه به بعد مسافتی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان با دانشگاه صنعتی اصفهان که بیش از 150 کیلومتر است و این موضوع با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تناقض دارد. (زیرا در شعاع 150کیلومتری دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، هیچ دانشگاه بزرگی وجود ندارد و امکان تبدیل شدن این دانشکده به دانشگاهی منطقه ای وجود دارد).

4. با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل تداخل رشته های دانشکده گلپایگان با دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده گلپایگان می بایست از طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی که منجر به الحاق این دانشکده شده است، استثناء گردد و الحاق این دانشکده به دانشگاه صنعتی اصفهان در بلند مدت تعطیلی تدریجی دانشکده گلپایگان را در پی خواهد داشت.

5. در ابتدای این طرح مقرر شد یک کارگروه متشکل از دانشکده گلپایگان، وزارت عتف و دانشگاه صنعتی تشکیل گردد و کلیه موارد مورد نظر دانشکده برای بقای دائمی طرح گردد و در این الحاق رعایت شود که این امر نیز به سرانجام نرسید.

6. متاسفانه کارگزینی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی در روز 28 اسفند 1399 به سرعت و عدم اطلاع این اعضا به دانشگاه صنعتی منتقل و قرارداد کلیه کارکنان و هیات علمی با دانشگاه صنعتی اصفهان منعقد شد.

7. کلیه سامانه های دانشکده گلپایگان اعم از سامانه های ارتباطی با وزارت عتف و سامانه داخلی بسته و به دانشگاه صنعتی تقدیم شد و دسترسی های دانشکده گلپایگان به کلی گرفته شد از جمله سامانه های ای آر پی، اتوماسیون اداری، وب سایت، آموزش، آموزش مجازی، مالی، اداری، تشکیلات، اموال و انبار، طرح و برنامه و ...

8. کلیه حسابها از جمله حساب حقوق و اعتبارات به بانک ملی خمینی شهر شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان انتقال یافته و یا در حال انتقال می باشد.
همچنین انجام امور محوله در واحد مالی دانشکده در امور مالی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام می گیرد و امور مالی این دانشکده در حد یک عاملیت مالی و تنخواه بگیر دانشگاه صنعتی اصفهان تنزل یافته است.

9. براساس شواهد و قراین موجود در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در سال 1401 بطور کلی با بودجه دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام می گردد و بدین طریق ردیف بودجه ملی این دانشکده اعم از ردیف های بودجه پروژه های عمرانی و همچنین ردیف های بودجه هزینه ای که با تلاش مسئولین وقت در سال 1387 مستقل و محقق گردیده بود اکنون به بودجه دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه می گردد و بطور کلی شاهد حذف استقلال مالی و بودجه این دانشکده و منافع و منابع شهرستان خواهیم بود.

10. یکی دیگر از علل این مخالفت ها آن است که در لیست اعلام شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، حدودا بیش از 150 دانشکده و مرکز آموزش عالی می بایست از طریق این طرح آمایش تبدیل وضعیت شوند که با توجه به درایت مسئولین مربوطه آن مراکز، به جز 11 مرکز مابقی هیچ گونه تغییری نداشته اند و حتی در دومین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادغام برخی از آن مراکز رسما منتفی اعلام شد و جالب اینکه مراکزی همچون دانشکده محلات که اگر بخواهیم در مقیاس کلی از لحاظ سال تاسیس، آمار هیئت علمی، پرسنل، فضاهای آموزشی و کارگاه ها و آزمایشگاه ها و خوابگاه ها و حتی فارغ التحصیلان با دانشکده گلپایگان مقایسه کنیم، قطعا قابل قیاس و باور نیست و این دانشکده هیچ گونه تغییری نداشت.

11. در طرح ساماندهی آموزش عالی مجتمع آموزش عالی اسفراین نیز در ردیف مراکز آموزش عالی که می بایست الحاق شوند قرار داشت، اما با پیگیری رئیس آن مرکز و نماینده مجلس و مسئولین اسفراین علاوه بر اینکه از لیست الحاق خارج گردید، اخیرا به دانشگاه صنعتی اسفراین تبدیل گردید.

12. متاسفانه تمامی قراردادهای دانشکده که در گذشته دانشکده گلپایگان در آن کارفرما بوده است امروز دانشگاه صنعتی اصفهان کارفرما قرار داده شده است.

13. اغلب پروژه های عمرانی دانشکده با وجود اینکه اعتبارات لازم برای آنها در حساب دانشکده موجود است به دلیل انتقال حسابها به اصفهان و لزوم اخذ اجازه از اصفهان در اجرای پروژه متوقف مانده است.

14. متاسفانه امروز شاهد تعدیل نیرو و انتقالی برخی نیروهای توانمند دانشکده گلپایگان هستیم که به دلیل عدم امنیت شغلی اقدام نموده اند‌‌.
به دلیل این ناامنی شغلی تعداد زیادی از کارمندان قصد منتقل شدن به دانشگاه های سایر نقاط کشور و سایر نهادها هستند و هم اکنون نیز تعداد کارکنان کاهش یافته است.

15. این دانشکده به عنوان یکی از مراکز علمی مطرح و تراز بالای وزارت علوم بوده و تا دی ماه 1399 موافقت اصولی تبدیل شدن به دانشگاه را داشته است، اما با کارشکنی هیات امنای وقت (هیات امنای دانشگاه صنعتی اصفهان) این شرایط تبدیل، که از جمله آن تصویب برنامه راهبردی 10ساله بود محقق نگردید.

16. براساس سطح بندی دانشگاه های کشور، این دانشکده در سطح چهار تخصصی دسته بندی شده است.
یعنی در جایی که بسیاری از دانشگاه های کوچک کشور قرار نگرفته اند و خارج از سطح بندی بوده اند، بنابراین در طرح ساماندهی دانشگاه های کشور ابتدا باید از دانشگاه هایی که در سطح بندی قرار نگرفته اند شروع شود و نه از دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان که در سطح بندی دانشگاه های کشور قرار گرفته است!

17. کوچک شدن چارت سازمانی این دانشکده و حذف شدن تعداد زیادی از پستها، پس از الحاق بطوری که 168 پست مصوب این دانشکده پس از الحاق، به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرد.

18. از سوی دیگر با توجه به آنکه این طرح آمایش چندین ماه پیش توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دستور توقف گرفت، اما متاسفانه عزیزان مسئول در دانشکده نه تنها عنایتی به این امر نداشته بلکه با سرعت بیشتری امر الحاق را به جلو هدایت نمودند.

با توجه به دلایلی که کارکنان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به آنها اشاره کردند، به گفته کارکنان این دانشکده با مشکلات زیادی در بخش های مختلف روبرو شده است که به اهم آن مشکلات در ذیل اشاره می کنیم :

مشکلات بوجود آمده در واحد طرح و برنامه:

1 . وابستگی مالی پس از الحاق، به صورتی که با ردیف بودجه ای که دانشکده از سال 1387 مستقل شده بود، اما اکنون کاملا در ردیف بودجه دانشگاه صنعتی الحاق شده است

2 . گرفته شدن کلیه مسئولیت های تخصصی و حساس واحد طرح و برنامه

3 . متوقف شدن روند رو به رشد دانشکده و پروژه های عمرانی

4 . سوخته شدن 10 درصد تخصیص اعتبارات پایان سال 1400 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دلیل سهل انگاری امور مالی دانشگاه صنعتی اصفهان

5 . عدم امکان ارتباط با وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اخذ ردیف های بودجه ای جدید پس از الحاق با دانشگاه صنعتی اصفهان

6 . عدم دسترسی به سامانه های بودجه ای، آماری، اداری و مالی و ... وزارت علوم

7 . کاهش چشم گیر دانشجو

8 . عدم دسترسی برای اخذ رشته های جدید

9 . توقف کلیه های فرایندهای تشکیلاتی، بنیادین، تحول اداری و بهره وری

10 . کاهش چشم گیر پست های مدیریت و ادارات حوزه ستادی و گروه ها در ساختار سازمانی دانشکده

11 . توقف کامل فرایند تبدیل وضعیت دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

12 . از بین رفتن موافقت اصولی اخذ شده تبدیل دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دانشگاه

13 . کوچک شدن معنا دار دانشکده در همه سطوح، بطوریکه یک دانشکده مستقل که در حال تبدیل شدن به دانشگاه بود، متاسفانه به دانشکده ای وابسته و بدون وجهه مستقل سازمانی و بدون هیچ بارقه ای از امید برای رشد و ارتقا شده و هر روز نیز در حال ضعیف تر شدن و کوچکتر می باشد.

مشکلات حال حاضر در واحد اداری:

1 .محدود شدن کلیه مسئولیت های اصلی و اختیارات واحد اداری (عدم انعقاد مستقیم قرارداد ها، تمدید احکام ، ارتقا رتبه ها و ... )

2 . کاهش چشم گیر تنخواه و خرید های این واحد و خالی شدن انبار مرکزی از اقلام مورد نیاز
3 . حذف کمیته هیات اجرایی

4 . عدم دخالت در جذب ، حقوق و دیگر امور پرسنل شرکتی و عدم کنترل صورت وضعیت شرکت پیمان کاری مربوطه

5 . عدم امکان ارتباط مستقیم با وزارت علوم جهت پیگیری امور اداری

6 . عدم دسترسی به سامانه های استخدامی کارمند ایران (پاکنا، تبدیل وضعیت، استخدامی، حقوق، پست های سازمانی، hes) ، سامانه حضور و غیاب

7 . کاهش 80 درصدی فعالیت ها در واحد اداری
8 . حذف دبیرخانه مرکزی دانشکده و کاهش 90 درصدی فعالیت ها و دسترسی های آن به سامانه های دولتی، erp

مشکلاتی که در موضوع پژوهشی و قطع رابطه دانشکده با وزارت علوم و به تبع، کاهش اعتبارات ردیف های متفرقه اعم از خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهش کاربردی و سایر را بوجود آمده است، می شود به اهم آنها در زیر اشاره کرد :

1 .حذف اختیارات امور مالی و در اختیار گرفتن سایر امورات امور مالی

2 . انتقال موجودی نقدی دانشکده به اصفهان

3 . پرداخت ننمودن حتی همان تنخواه به موقع و به تعویق افتادن امورات اصلی دانشکده

4 . کاهش سود سپرده های بانکی و نگهداری موجودی حساب ها در حساب جاری

5 . قطع همکاری امور مالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و سایر ارگان ها

6 . پایین آمدن اعتبار و جایگاه و وجهه امور مالی دانشکده در سطح شهر و دستگاههای اجرایی

7 . حذف پیمانکاران عمرانی بومی

8 . نداشتن برنامه مدون برای اداره دانشکده

9 . پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در اصفهان و پیرو آن انتقال حساب های بانکی اعضا از بانک ملی گلپایگان به اصفهان

10 . انتقال منابع سال جاری (دریافتی ها) از بانک های شهرستان به اصفهان

13 . پایین آمدن انگیزه و شور و شوق کارکنان امور در جهت جذب و پیگیری اعتبارات دانشکده

12 . کاهش درامد اختصاصی دانشکده و انتقال آن به دانشگاه صنعتی اصفهان

اهم معایبی که پس از الحاق در مرکز فن آوری اطلاعات بوجود آمده بدین شرح است:

1 . حذف ساختار مدیریت مرکز فن آوری اطلاعات و تغییر چارت سازمانی

2 . حذف سامانه جامع آموزشی و پژوهشی دانشکده (گلستان) و انتقال آن به سامانه دانشگاه صنعتی اصفهان با پرداخت هزینه کرد بسیار زیاد

3 . حذف سامانه جامع آموزش مجازی و انتقال ادامه روند آموزش مجازی به سامانه های دانشگاه صنعتی اصفهان

4 . حذف وب سایت اصلی دانشکده که پیش از این، به صورت مستقل و دارای تمام زیر مجموعه ها بود و ایجاد یک صفحه برای دانشکده گلپایگان بر روی وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان

5 . حذف سامانه جامع اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی دانشکده و ایجاد یک دسترسی کاربری برای اعضای دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان بر روی سامانه دانشگاه صنعتی اصفهان

6 . حذف دسترسی و مدیریت سامانه جامع کنترل تردد دانشکده

7 . بلاتکلیفی اساتید و دانشجویان در رابطه با رفع مشکلات پیش آمده در رابطه با سامانه های اتوماسیون اداری، آموزش، تردد و... در حالی که در زمان استقلال دانشکده تمامی این موارد با یک تماس و در فرصت کوتاه حل می شد

8 . عدم تأمین بودجه جهت خریدهای واحد فناوری و اطلاعات که در صورت تداوم شرایط فعلی در آینده ای نزدیک مشکلات فنی بسیاری بروز خواهد نمود.

در قسمت آموزشی به مشکلات زیر می توان اشاره کرد :

1 . حذف کلیه دسترسی ها به سامانه های صندوق رفا دانشجویان کشور

2 . حذف ارتباط مستقیم دانشکده با سامانه ها و واحد های وزارتی در حوزه دانشجویی، پژوهشی، آموزشی، مالی، اداری، طرح و برنامه و ...

3 . عدم دسترسی به حذف و اضافه و ثبت نام دانشجویان در سیستم گلستان

4 . عدم دسترسی به اطلاعات دانشجویان و
عدم دسترسی به ریز نمرات، اعم از رسمی و غیر رسمی و طولانی شدن صادر کردن گواهی موقت و دانشنامه

در پایان کارکنان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ضمن درخواست لغو فوری این الحاق و بازگشت ردیف بودجه مستقل این دانشکده در قانون بودجه سال 1401، خواستار مقدمات تبدیل شدن این دانشکده به دانشگاه مطابق مصوبات قبلی شورای گسترش آموزش عالی در اعطای موافقت اصولی این تبدیل، هستند.

گزارش : روح الله علایی

اين مطلب تاکنون 156 بار ديده شده است.

نام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
سايت يا وبلاگ:
متن پيام:
تصوير امنيتي:آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كلیه حقوق برای پدید آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحید نیكنامی   | به روز رسانی محتوایی : محمود نیكنامی  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |