6 دست کله پاچه در نشست خبری رسمی ! / مدیران و خبرنگاران همه مبهوت شدند ! + فیلم و عکس